Waterpeil vijvers te laag

Iepers gemeenteraadslid Valentijn Despeghel (sp.a) slaat alarm: de waterstand van de vijvers van Dikkebus en Zillebeke is te laag.


"Ik wijs niemand met de vinger, want niemand heeft iets onwettigs gedaan", klinkt het. "Drinkwater komt natuurlijk op de eerste plaats. De knelpunten zijn echter gekend. Zo kan er niet meer worden gevist, de kajakclub kan het water niet op, het ecosysteem gaat stuk, ... Mijn bedoeling is dit probleem gewoon aan te kaarten en samen met alle betrokken partijen eens in overleg gaan. We kunnen niet elk jaar met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Ik denk dat we niet anders kunnen dan stroomopwaarts water te bufferen om in droge periodes het waterpeil hoger te houden." Het raadslid zegt dat er in Dikkebusvijver wellicht al duizend kilogram dode vis werd verwijderd. "De vissen sterven omdat ze in het aanzuigpunt van de Watergroep terecht komen. Daarnaast vallen ze ook ten prooi aan aalscholvers", aldus Despeghel. (CMW)