Wat met plan openbare toiletten?

Raadslid Ives Goudeseune (sp.a) stelde op de gemeenteraad van Ieper een vraag hoever men staat met een plan rond openbare toiletten.

"In september 2013 stelde de Raad Lokale Economie voor om een reglement op te stellen om bij belangrijke evenementen voldoende openbare toiletten te voorzien", zegt Goudeseune. "Sinds 2011 stel ik proper openbare toiletten voor, voldoende in aantal. Met een even hoge frequentie als voor het parkeren ben je er zeker van dat het proper blijft. Als we de rolstoelgebruikers met respect willen ontmoeten, dan lijkt het mij een minimale dienstverlening een openbaar toilet te kunnen vinden."


Het stadbestuur maakte in 2016 een brochure op met alle toegankelijke toiletten van de Westhoekgemeentes. "Die worden beoordeeld naar kwaliteit", aldus schepen Stephaan De Roo (CD&V) "In totaal blijken 16 openbare toiletten voor het publiek toegankelijk. Wat de organisatie van evenementen met hun openbare toiletten betreft, refereren we graag naar de recente kattenstoet. Daar werden heel wat extra toiletten voorzien." (CMW)