Vlaamse regering zet licht op groen voor project ‘Vervoer op Maat’ in Westhoek

In het plan staat dat er minder lijnbussen zullen zijn, maar dat er ook met taxi’s en fietst wordt gewerkt.
Flamand In het plan staat dat er minder lijnbussen zullen zijn, maar dat er ook met taxi’s en fietst wordt gewerkt.
De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor het pilootproject ‘Vervoer op Maat’ voor de Westhoek. Het is de bedoeling dat er wordt overgaan op een vervoer op maat, van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. “Dat gaat uit van het idee: hoe kunnen we de grootste en de belangrijkste voorzieningen in een bepaald gebied vlot gaan bereiken”, klinkt het.    

Een paar jaar geleden werd op Vlaams niveau basismobiliteit afgeschaft en basisbereikbaarheid aangekondigd. “Basismobiliteit voorzag in een halte bijvoorbeeld om de 500 meter of om de 1.000 meter, afhankelijk van de locatie waar je was en die halte moest er zijn en er moest daar een bus passeren”, zegt Christof Dejaegher, voorzitter Westhoekoverleg — een overlegplatform van achttien steden en gemeenten in de Westhoek. “Basisbereikbaarheid daarentegen gaat uit van het idee: hoe kunnen we de grootste en de belangrijkste voorzieningen in een bepaald gebied vlot gaan bereiken en hoe kunnen we dat zo individueel mogelijk op de meest optimale manier gaan organiseren.”

Minder lijnbussen 

Vervoer op maat betekent dat een deel van het traject met de deelfiets of de taxi kan worden afgelegd tot het dichtstbijzijnde station. Met de ommezwaai wil de Vlaamse regering inzetten op minder buslijnen, maar tegelijk snellere openbaar vervoersverbindingen. Door het aantal lijnen te beperken en de middelen meer te bundelen op goed gebruikte openbaar vervoerassen, zou de reistijd met het openbaar vervoer aantrekkelijker worden in vergelijking met het private autogebruik.

Volgens Westhoekoverleg slaagde de Westhoek er als pilootregio in om een consensus te vinden over hoe een kern- en een aanvullend net er moet uitzien. Dit werd uitgestippeld in een vervoersplan. In dat plan staat beschreven hoe en waar de voornaamste bus- en tramlijnen, en het aanvullend schoolvervoer georganiseerd moet worden.

Vervoer op maat

Tegelijk koppelden de Westhoekburgemeesters daar de realisatie van een aanbod ‘vervoer op maat’ aan. “Dit vervoer op maat heeft als doel gebruikers van het openbaar vervoer op een snelle en comfortabele manier bij de snelle openbaar vervoerassen te brengen. Het belang daarvan in een plattelandsregio zoals de Westhoek met zijn vele dorpen en kernen kan moeilijk worden overschat. Snelle buslijnen zijn er per definitie schaars, dus is de toeleiding ernaar is van cruciaal belang.”

Eind 2018 maakte de Westhoek een dossier op om experimenteel aan de slag te gaan met dit vervoer op maat. Dit dossier is nu door de Vlaamse regering goedgekeurd en heeft twee facetten. Enerzijds wordt er ingezet op een extra aanbod met taxiritten. “De bedoeling is om op specifieke momenten extra aanbod in de regio aan te bieden om gebruikers van openbaar vervoer te bedienen met taxi’s”, klinkt het. “Dit systeem wordt verder aangevuld met een aanbod van deelfietsen, waarbij gebruikers de zogenaamde ‘last mile’ met een deelfiets kunnen overbruggen om van hun dorp aan te takken op een snelle nabij gelegen openbaar vervoeras. Anderzijds wordt met deze experimentele middelen voor vervoer op maat ingezet op twee grensoverschrijdende verbindingen vanuit de Westhoek.”

Frankrijk

“Als we erin slagen om de ontsluiting van de regio te verbeteren door ook over de grens te gaan kijken en daar ook iets te doen, dan kunnen we met de regio een stap vooruit zetten”, aldus de voorzitter.

De Westhoek heeft een lange grens met Frankrijk waar ook een openbaar vervoersysteem aanwezig is. Sinds jaar en dag functioneert dit Franse systeem volledig onafhankelijk van het Vlaamse. Het maken van slimme verbindingen tussen beide, biedt opportuniteiten voor gebruikers uit de Westhoek. Vandaag bestaat er al een verbinding vanuit De Panne met Dunkerque, die door het Franse DKbus wordt aangeboden. Nu zullen vanuit Vlaamse zijde twee extra lijnen worden aangeboden: vanuit Ieper naar Armentières waar aangetakt kan worden op het Rijselse openbaar vervoernetwerk en vanuit Poperinge over Steenvoorde naar Hazebrouck waar de verbinding gemaakt wordt met onder meer het Franse HST-netwerk.

Voor het totale project wordt een miljoen euro vrijgemaakt.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.