Vlaams minister Lydia Peeters onderzoekt alternatief tracé Ieper-Veurne: “Hoog tijd, want N8 is een onveilige gewestweg”

Burgemeester Emmily Talpe op het kruispunt van de Pikemseweg met de Noorderring in Ieper.
Henk Deleu Burgemeester Emmily Talpe op het kruispunt van de Pikemseweg met de Noorderring in Ieper.
Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) zal naast de aanpassingswerken aan de N8 Ieper-Veurne een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Westkust onderzoeken. “Er moet dringend iets gebeuren, de N8 is een onveilige gewestweg”, zegt Iepers burgemeester Emmily Talpe.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) van Ieper streeft al lang naar een goede verbinding Ieper-Veurne. Al jaren wordt gezocht naar een oplossing om het verkeer van de Zuidelijke Westhoek naar de kust en omgekeerd vlotter en veiliger te laten verlopen. “Oorspronkelijk was het de bedoeling de A19, die nu van Kortrijk naar Ieper loopt, door te trekken tot in Veurne, maar ondertussen sleept dat dossier al meer dan een halve eeuw aan. De nood is er nochtans: de N8 staat bekend als een onveilige gewestweg”, weet Talpe. Los van de broodnodige aanpassingen om de weg veiliger en fietsvriendelijker te maken, is er ook het aspect van de ontlasting van de dorpen en de economische groei van de regio. “Een alternatieve verbinding voor doorgaand verkeer is cruciaal”, meent Talpe. “Het is dan ook een goede zaak dat in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord de aanpak van ‘de verbinding Ieper-Veurne’ werd opgenomen als groot project.”

Complexe projecten

In een schriftelijke vraag vroeg Talpe minister Peeters om - naast de initiatieven om de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de N8 te verhogen - stappen te zetten naar een alternatief tracé. Talpe verwees naar haar eerder voorstel om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, zoals in het dossier van de Oosterweelverbinding. Peeters reageerde positief en gaf aan daarvoor een aanvullend onderzoek op te starten.

Een van de mogelijkheden daarbij is de opstart van een procedure ‘complexe projecten’. De aanpak daarvoor werd in 2015 gelanceerd door de Vlaamse overheid om moeilijke en ingewikkelde projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren. “De procedure voorziet begeleiding op maat en betrekt alle partijen. Er wordt nagegaan welke alternatieven mogelijk zijn en wat de effecten zijn. Deze nota gaat ruimer dan milieukundig onderzoek, maar neemt ook ruimtelijke en economische aspecten mee”, legt Talpe uit. 

Om de welvaart en ontwikkeling van een regio te garanderen, is het van essentieel belang dat er een vlotte en moderne verbinding tussen Ieper en de Westkust wordt gerealiseerd

Bert Mons, Voka

Toekomstgericht 

Ondernemersorganisatie Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert enthousiast en schreef een brief aan minister Peeters waarin het de opstart van een procedure complexe projecten voor de verbinding Ieper-Veurne bepleit. “De werkwijze van de procedure is toekomstgericht. Ze vertrekt niet vanuit knelpunten, maar wel vanuit mogelijkheden. Deze vernieuwende aanpak integreert alle aspecten – ook de economische – en kan zo tot een oplossing voor dit dossier leiden. Om de welvaart en ontwikkeling van een regio te garanderen, is het van essentieel belang dat er een vlotte en moderne verbinding tussen Ieper en de Westkust wordt gerealiseerd”, meent Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen. De open brief werd mee ondertekend door Unizo West-Vlaanderen, het Jan Ypermanziekenhuis en door de Ieperse bedrijvenvereniging.