Tijd om mobiliteitsplan bij te sturen?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN IEPER

Auto's rijden rond de Markt in Ieper. Zeker tijdens piekmomenten is het daar aanschuiven.
Foto EFW Auto's rijden rond de Markt in Ieper. Zeker tijdens piekmomenten is het daar aanschuiven.
In 2016 stelde schepen Dominique Dehaene (CD&V) het nieuwe mobiliteitsplan voor. Het plan om Ieper op te splitsen in zones viel niet bij iedereen in goede aarde. Bovendien zijn er tijdens piekmomenten nog heel wat plaatsen waar de auto's staan aan te schuiven. Moet dat plan bijgestuurd worden?

Katrien Desomer, kandidaat burgemeester voor CD&V: "We kiezen voor een verkeersluwe binnenstad waar voetgangers en fietsers voorrang genieten. Grote bussen worden zoveel mogelijk geweerd. Een nieuwe stopplaats voor de toeristenbussen net buiten het centrum zal veel van die bussen al weg houden. Wie met de wagen in het centrum moet zijn, zal dat ook in de toekomst vlot kunnen. Maar doorgaand verkeer zullen we zoveel mogelijk weren. Er zijn trouwens veel steden die werken met eenrichtingverkeer, net zoals wij doen. Stellen dat Ieper daardoor een opgesplitste stad wordt, is eenzijdig."


Eva Ryde van N-VA is het daar niet mee eens. "Ieper is te klein voor zo'n harde opsplitsing. Belangrijk is vooral dat het sluipverkeer uit de kleinere woonstraten moet gehaald worden. Wat ook vaststaat, is dat de verkeerssituatie op kleine ring en aan de stationsbuurt niet optimaal is. Er rijden nog te veel automobilisten door het centrum die er eigenlijk niet moeten zijn."

Autopestplan

Emmily Talpe, lijsttrekker voor Open Ieper: "Ieper is Gent niet. Het plan om de stad op te delen in van elkaar afgescheiden verkeerseilanden - met de bedoeling de wagens telkens terug te leiden naar de ring om zo in een andere zone te kunnen binnenrijden, is een autopestplan", aldus Talpe. "Heel wat Ieperlingen combineren meerdere bestemmingen in één rit, zoals school, boodschappen en werk. De stad heeft niet eens een volwaardige ring. Met enige goede wil kan je nog spreken van een halve ring, aan het station dan ook nog eens volgestouwd met een pak verkeerslichten. De dagelijkse files daar zijn voor iedereen een bron van ergernis. Ieper heeft nood aan een aanpak op maat. De stad moet bereikbaar blijven voor iedereen. Of je nu kiest voor de fiets, de bus of de wagen, je moet er gemakkelijk geraken."

Stappenplan

Philip Bolle, lijstrekker voor sp.a: "Iedereen is het erover eens dat doorgaand verkeer uit het centrum moet geweerd worden. Maar om dat te realiseren moet je ervoor zorgen dat het verkeer op een vlotte manier om de stad heen kan rijden. Er is nood aan een intelligent stappenplan. Alles hangt aan alles vast: de bereikbaarheid van de binnenstad voor bewoner, shopper en toerist, de parkeerbehoefte in het centrum, de noden van de plaatselijke middenstand, de bereikbaarheid van de scholen, de vervoersbewegingen van het openbaar busvervoer. Als we in laatste instantie een 'knip' doen in de verkeersstroom aan de Neermarkt of aan de Markt, dan moet dat het logische sluitstuk zijn van een uitgekiend mobiliteitsplan."


Ook Nancy Six van Vlaams Belang wil verandering. "Het mobiliteitsplan moet herzien worden. En uiteraard telt ook hier de mening van de bewoners. Laat de Ieperlingen meebeslissen."


Vera Lannoo, lijstduwer bij Groen: "De mobiliteit in de binnenstad laat inderdaad veel te wensen over. De auto staat er centraal: iedereen kan de stad doorkruisen, of je er nu moet zijn of niet. Parkeren kan zowat overal: in de straten, op pleintjes en op de Grote Markt. Fietsers en voetgangers voelen zich voortdurend in de verdrukking. Groen wil een nieuw mobiliteitsplan dat het doorgaand verkeer uit de stad weert. Een systeem van rijden in lussen en hier en daar een knip is een systeem dat in verschillende steden al bewezen heeft dat het werkt. Met minder auto's in de stad is er meer ruimte om fietsers en voetgangers de plaats te geven die ze verdienen." (CMW)