Stad Ieper zoekt vrijwilligers voor zomerschool

Ieper is op zoek naar mensen die deze zomer les kunnen geven voor de zomerschool
RV Ieper is op zoek naar mensen die deze zomer les kunnen geven voor de zomerschool
Ieper organiseert van 10 augustus tot en met 21 augustus een zomerschool voor kinderen van het lager onderwijs die nood hebben aan extra ondersteuning. De stad ontving daarvoor subsidies van de Vlaamse overheid. Een tiendaags programma moet de schoolachterstand van twee groepen leerlingen verkleinen. 

De voorbije jaren bouwde de stad ervaring op met specifieke zomerklassen voor leerlingen met een taalachterstand. De coronscrisis zorgde voor een toename in aantal leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken voor meerdere vakken. “Daarom zetten we dit jaar volop in op een volwaardige gratis zomerschool voor een grotere groep leerlingen met nog meer professionele ondersteuning”, zegt schepen van Onderwijs en Welzijn Eva Ryde (N-VA). 

In de voormiddag wordt vooral ingezet op Nederlands en wiskunde, in de namiddag is als afwisseling een spel- of sportactiviteit. Concreet gaan de zomerklassen door van 8.30 tot 17 uur, over de middag is er permanentie. De voormiddagen vinden plaats in Het Perron, de namiddagen zijn afhankelijk van de activiteit. 

De stad zoekt nog leerkrachten, studenten in lerarenopleiding en pedagogen. “We hopen dat ook mensen uit het onderwijs in augustus hieraan willen meewerken”, zegt de schepen. “Want het is van groot belang dat het leerprogramma in de voormiddag kwaliteitsvol is, dus gebracht door mensen met voldoende pedagogische bekwaamheid. We voorzien een vrijwilligersvergoeding.” Meer info en aanmeldingen bij Liesa Deberdt via liesa.deberdt@ieper.be of op 0477/16.07.45.