Stad blijft eigenaar archeologische vondsten Meersen

De stad Ieper blijft eigenaar van de archeologische vondsten op de site De Meersen. Daar werden even geleden unieke restanten van de oude Sint-Niklaasparochie, een kerk, een begraafplaats met honderden lichamen en de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe gevonden. "De stad heeft zeker niet nagelaten het beheer van de vondsten vast te leggen", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). Gemeenteraadslid Philip Bolle (sp.a) vreesde dat dit het geval wel was.


"Ik vernam tot mijn grote verbazing dat de waardevolle vondsten op de Meersen geen eigendom zouden zijn van de stad", aldus Bolle. "Contractueel komen die de bouwheer toe. Maar deze waardevolle stukken horen in het Ypermuseum en nergens anders." Burgemeester Jan Durnez kon het raadslid geruststellen. "De stad blijft eigenaar van de vondsten, na een overeenkomst met de bouwontwikkelaar en de dienst onroerend erfgoed. Het onroerende erfgoeddecreet voorziet in een aantal bepalingen hoe om te gaan met de stukken."


(CMW)