Sirenetest

Aan de gebouwen van het Seveso-bedrijf Mc Bride in Paddevijverstraat in Ieper wordt morgen 4 januari tussen 11.45 en 13.15 uur de elektronische sirene getest. De test gebeurt in opdracht van het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. Er zal een gemoduleerde huiltoon te horen zijn, die na een korte periode wordt herhaald. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirenes de gesproken boodschap 'proefsignaal' weerklinken, voorafgegaan door een 'ding dong'-geluid. Seveso-bedrijven zijn firma's waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen. (CMW)