Restauratie Lakenhallen duurder dan verwacht

NIEUWE BTW-REGEL DOET KOSTEN UITKOMEN OP 16.000.000 EURO

De restauratiewerken aan de Lakenhallen zijn nodig: zo zouden er ook stabiliteitsproblemen zijn.
Foto Eric Flamand De restauratiewerken aan de Lakenhallen zijn nodig: zo zouden er ook stabiliteitsproblemen zijn.
De restauratie van de Lakenhallen zal meer kosten dan aanvankelijk werd uitgerekend: 16.000.000 euro in plaats van 9.450.000 euro. Dat blijkt uit een nieuwe studie. "De reden is dat de btw niet meer wordt terugbetaald."

De gemeenteraad boog zich maandagavond over het aanvraagdossier voor de meerjarige premieovereenkomst voor de Lakenhallen. Dat gebouw moet dringend worden aangepakt. Nu blijkt de prijs daarvoor hoger dan aanvankelijk berekend. Dat merkte raadslid Philip Bolle (sp.a) op.


"Vorige maand kregen we te horen dat de geraamde kostprijs in totaal 9.450.000 euro zou bedragen, waarvan 7.450.000 euro voor de restauratie en 2.000.000 euro voor het onderhoud", zegt Bolle. 80 procent daarvan zou betaald worden met subsidies en 20 procent door de stad. "20 procent betekent 1.900.000 euro over 20 jaar of een kleine 100.000 euro per jaar", weet het raadslid. "Uit het dossier dat nu voorligt, blijkt dat de kostprijs in anderhalve maand is opgelopen tot 16.000.000 euro, waarvan het aandeel van de stad 3.102.000 euro zal bedragen, exclusief BTW en erelonen, want die zijn ook voor rekening van de stad. Afgerond ongeveer 4.000.000 euro ten laste van de stad dus. Bovendien is het niet over 20 jaar, zoals eerst werd vooropgesteld, maar over 10 jaar te rekenen vanaf 2016. Daardoor krijgen we een kost van 4.000.000 gedeeld door tien, wat op 400.000 euro per jaar uitkomt. Dat is vier keer meer dan de vorige oefening."

Vorig decreet

"Ik heb de vorige keer getrouw de cijfers gegeven die ons bekend waren", reageerde schepen Jef Verschoore (CD&V). "De nieuwe studie is pas 14 dagen in ons bezit. Het blijkt duurder dan verwacht, maar we hebben dit dan ook meteen op de gemeenteraad geplaatst."


"De vorige berekening was nog gebaseerd op een vorig decreet", voegt schepen Dieter Deltour (CD&V) daar aan toe. "Het nieuwe decreet is pas recent van kracht. Daarbij wordt de btw niet meer gesubsidieerd." De schepen toont het aan met een voorbeeld. Wie vroeger 1.000 euro plus 21 procent btw nodig had, wat neerkomt op 1210 euro, kreeg 80 procent van het totaal bedrag betoelaagd, namelijk 968 euro. Onder de nieuwe wet krijgt de aanvrager 80 procent van 1.000 euro, wat 800 euro is. Bovendien moet men dan nog zelf de btw betalen. "En dat scheelt flink", zegt de schepen. "Bovendien waren in de vorige oefening de erelonen van onder meer de architecten niet verwerkt. Daarnaast zijn tien procent van de werken gewoon niet te subsidiëren, maar moeten ze wel gebeuren." Deltour wijst erop dat de restauratiewerken wel degelijk nodig zijn. "Het gaat niet alleen om het herstellen van onder meer de beeldjes op het belfort, maar ook over de stabiliteit van het gebouw. Het is nu niet zo dat we met een toren van Pisa zitten, maar we mogen geen tien jaar meer wachten. De nieuwe legislatuur zal er rekening moeten mee houden."