Provincie springt in de bres voor de kamsalamander

De kamsalamander (Triturus cristatus) is een bedreigde diersoort.  De provincie West-Vlaanderen helpt het beestje te beschermen.
BELGAONTHESPOT De kamsalamander (Triturus cristatus) is een bedreigde diersoort. De provincie West-Vlaanderen helpt het beestje te beschermen.
De West-Vlaamse provincieraad heeft beslist om een stukje grond van 0,5 hectare aan te kopen dat grenst aan het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke. De aankoop moet de kamsalamander beter beschermen. 

“De weide aan de Kasteelhoekstraat in Zillebeke paalt aan het provinciedomein en ligt langs het provinciaal wandelnetwerk van Westtoer anderzijds”, zegt de provincie over het stuk grond dat wordt aangekocht.  “Het perceel ligt volgens het gewestplan in natuurgebied, en daarnaast ook in Vlaams ecologisch netwerk en Europees habitatrichtlijngebied. De weide grenst aan het natuurreservaat van Natuurpunt ‘de Katteputten’.”

Met de uitbreiding wil de provincie de kamsalamander helpen. “In en rond het provinciedomein van de Palingbeek bevindt zich één van de grootste populaties in West-Vlaanderen. Daarom doet de provincie heel wat inspanningen om geschikte poelen en landbiotoop aan te leggen en te behouden.”

De kamsalamander is de grootste inheemse salamander. Hij komt in landschappen voor met veel oude kleine landschapselementen. De combinatie van heldere poelen, oud grasland en hagen of bos in de directe omgeving is belangrijk. De Kamsalamander heeft het moeilijk door biotoopverlies en geniet daarom een streng Europees beschermingsstatuut. West-Vlaanderen heeft naar Vlaamse normen nog een behoorlijk aantal vindplaatsen, vooral in de duinen en de zandleemstreek. De hoofddoelstelling van dit soortactieplan is om verdere achteruitgang tegen te gaan tegen 2021, door het verbeteren van zo veel mogelijk huidige vindplaatsen, aldus de Provincie.  Voor het stuk grond betaalt de provincie zo’n 30.000 euro. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.