Primeur: roze zwam in Galgenbossen

PADDENSTOELENWERKGROEP DOET UNIEKE VONDST TIJDENS EXCURSIE

De Viooltjeswasplaat werd gevonden door leden van de Paddenstoelenwergroep Westhoek.
Foto Yves Deneyer De Viooltjeswasplaat werd gevonden door leden van de Paddenstoelenwergroep Westhoek.
Nog nooit van de Viooltjeswasplaat gehoord? Dan is dat volstrekt normaal, want de zeldzame en bedreigde paddenstoel vind je officieel niet eens in Vlaanderen. Tot de opvallend roze zwam zich onlangs toch liet zien in de Galgenbossen in Elverdinge. "En dat terwijl je ze zelfs in onze buurlanden nauwelijks vindt", glundert Pol Debaenst van Paddenstoelenwerkgroep Westhoek.

De zeldzame paddenstoel werd gevonden door leden van de Paddenstoelenwerkgroep Westhoek. Zij trekken er jaarlijks meerdere keren op uit om paddenstoelen te zoeken. "En we gaan ook elk jaar minstens één keer naar de Galgenbossen", zegt voorzitter Pol Debaenst. "Dat is een heel mooi en rijk bos, en al snel ontdekte een van onze leden deze keer een kleine paddenstoel. We zagen niet meteen om welke soort het ging en dus namen we ze mee om dat te kunnen achterhalen. Normaal gezien plukken we geen paddenstoelen, maar soms is dat wel nodig om te bepalen waar we mee te maken hebben."


De microscoop wees uiteindelijk uit dat het om een wasplaat-paddenstoel ging. "En dat verbaasde ons", vervolgt Debaenst. "We zien wel vaker wasplaatpaddestoelen, maar niet midden in het bos. Je vindt ze doorgaans in arme duingronden, of in de tuin. Maar er bestond geen twijfel over. Nader onderzoek wees voorts uit dat het om een Viooltjeswasplaat, gaat, zo genoemd door de felle paarse kleur. En dan is het natuurlijk leuk als je hoort dat die paddenstoel nooit eerder in Vlaanderen gevonden werd. We hebben dat eerder al eens meegemaakt, maar hier gaat het om een erg zeldzame paddenstoel die je zelfs in de ons omringende landen nauwelijks vindt."

Indicatorsoort

Ook voor de Galgenbossen is de vondst goed nieuws, want wasplaten worden beschouwd als een indicatorsoort. Vind je zo'n paddenstoel, dan heb je met waardevolle, onverstoorde natuur te maken. De soort leeft als 'opruimer' tussen mossen in klei-achtige tot lemige eiken-haagbeukenbossen. De paddenstoel werd in 1977 wel al gespot in België, maar dan in het Waalse Vencimont. Voorts zijn er slechts een handvol waarnemingen uit Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken. Dat maakt van de Viooltjeswasplaat één van de meest zeldzame telgen van de wasplatenfamilie. De soort is ook opgenomen op de rode lijst van ernstig bedreigde paddenstoelensoorten. Het hoeft dan ook geen betoog dat de Paddenstoelenwerkgroep Westhoek dan ook bijzonder trots is. "Het is voor dergelijke vondsten dat we op pad gaan, natuurlijk", aldus Debaenst. "Zelf vond ik onlangs ook nog een nieuw paddenstoelengeslacht: de kop-op-schotel." Wie meer wil weten over de paddenstoelenwerkgroep, kan een kijkje nemen op www.natuurpunt.be.