Politie neemt vier burgers in dienst

'MILIEUTOEZICHTHOUDERS' VOLGEN KLACHTEN OP EN DOEN VASTSTELLINGEN

De milieutoezichthouders zullen zich onder meer ontfermen over klachten over sluikstorten.
Eric Flamand De milieutoezichthouders zullen zich onder meer ontfermen over klachten over sluikstorten.
De politie van de zone Arro Ieper zal, naar aanleiding van het structurele personeelstekort, vier burgers in dienst nemen als milieutoezichthouders. Ze zullen klachten opvolgen en vaststellingen doen. "Dit zijn geen politiemensen, maar ze krijgen wel de wettelijke bevoegdheid om hun taak naar behoren uit te voeren", aldus commissaris Georges Aeck.

De politiezone Arro Ieper kampt met een structureel personeelstekort. Zo werden vorig jaar 6.000 overuren gepresteerd. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2016.


In de zone werken ongeveer 220 operationele krachten, en vorig jaar waren er een twintigtal tekort, hoofdzakelijk in het middenkader. In de dispatching gaat het over vier lege plaatsen van de negen.

Georges Aeck, commisaris van pz Arro.
Eric Flamand Georges Aeck, commisaris van pz Arro.

15 mensen te kort

Een andere reden van de overuren waren de vele oorlogsherdenkingen. Bij grote manifestaties kan Arro Ieper rekenen op versterking uit andere zones, maar dat belet niet dat er toch overuren worden gemaakt. Tenslotte vergen ook de vele wielerwedstrijden op het grondgebied veel krachten.

Voorloper

Ondertussen zijn er vier personeelsleden bijgekomen, maar er blijft een tekort van 15 mensen. Om het probleem te verlichten, gaat de politie nu extra burgers - in de zone werken er al 35 niet-politiemensen - in dienst nemen. Het gaat om vier milieutoezichthouders en een applicatiebeheerder.


Burgers inzetten voor milieuhandhaving is een unicum. "We zijn met onze zone inderdaad een beetje een voorloper", aldus de commissaris. "Er zijn wel andere zones die erover nadenken", klinkt het. "We zoeken bijvoorbeeld professionele bachelors Scheikunde."


De toezichthouders zullen een hele resem taken op zich kunnen nemen in verband met milieu. Het gaat daarbij niet alleen om sluikstorten, maar ook over het uitvoeren van controles bij bedrijven, om vergunningen na te kijken of het opvolgen van klachten van lozingen. De toezichthouders zullen onder het bevel van een hoofdinspecteur staan."

Wettelijk geregeld

Het enige wat die personeelsleden niet mogen doen, is het afnemen van verhoren, want dat is alleen voor politiemensen", verduidelijkt hoofdcommissaris Aeck. De vraag rijst of de toezichter de wettelijke bevoegdheid heeft om zijn taken uit te voeren.


Wat als bijvoorbeeld een zaak voor de rechter komt, is het woord van een toezichthouder dan wel van tel? "Alles is wettelijk geregeld", verzekert de politieofficier. Toezichthouders hebben inderdaad verschillende rechten, zoals het recht op toegang van gebouwen, recht op inzage van gegevens en recht op onderzoek. Ze kunnen daar echter alleen gebruik van maken bij de vervulling van hun opdracht.