Oppositie uit zware kritiek op Iepers meerjarenplan: “Schuldenlast zal in zes jaar meer dan verdubbelen”

Op de gemeenteraad van Ieper vond tijdens een marathonzitting het debat plaats tussen meerderheid en oppositie over het meerjarenplan 2020-2025.
Christophe Maertens Op de gemeenteraad van Ieper vond tijdens een marathonzitting het debat plaats tussen meerderheid en oppositie over het meerjarenplan 2020-2025.
Het Ieperse stadsbestuur stelde maandagavond op de gemeenteraad haar meerjarenplanning 2020-2025 voor. De oppositie ziet veel goede punten, maar heeft ook kritiek. Vooral CD&V haalde zwaar uit. “U pleegt een financiële hold-up op de stad. Elke Ieperling zal nog jaren moeten afbetalen voor uw financieel wanbeleid.” 

“Wij stellen vast dat, ondanks de steile ambities en ronkende verklaringen van de nieuwe meerderheid, het overgrote deel van het beleid ongewijzigd wordt verder gezet”, vindt CD&V-raadslid Dieter Deltour. “We zullen heel wat maatregelen uit het plan steunen en kritisch opvolgen. Denk maar aan de bouw van het nieuwe zwembad en de mobiliteit aan de nieuwe scholencampus. Ook het weren van toeristenbussen in de binnenstad vinden we een goede maatregel. We vinden verschillende elementen uit ons verkiezingsprogramma terug in het nieuwe plan, maar op enkele vlakken verdient de Ieperling beter.” 

CD&V-raadslid Dieter Deltour.
Eric Flamand CD&V-raadslid Dieter Deltour.

Financiële hold-up

CD&V neemt vooral het financieel beleid op de korrel. “Dat is een radicale breuk met het verleden”, merkt Deltour op. “De stad gaat 43 miljoen euro lenen. Ter vergelijking: de totale schuld van Ieper op 31 december 2018 bedroeg 24 miljoen euro. De aflossingen en de rentelasten zullen jaarlijks stijgen van 2,4 miljoen euro naar 4,8 miljoen euro. Hierdoor worden de Ieperlingen de komende jaren het slachtoffer van het financieel beleid van de meerderheid. Toekomstig beleid voeren zal steeds moeilijker worden omdat deze meerderheid te veel geld leent. Dit is een financiële hold-up op de stad.”

Schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA).
Henk Deleu Schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA).

“Enerzijds moeten we meer investeren in de Meenseweg en de renovatie van de Stadsschouwburg, maar tegelijk zeg je dat we te veel lenen", reageert schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “Het is niet zo dat we alle leningen zullen opnemen en het meerjarenplan zegt dat we alle leningen aankunnen. We zijn voorzichtig geweest met het incalculeren van inkomsten en we lenen omdat lenen nu goedkoop is en we willen investeren.”

We zijn voorzichtig geweest met het incalculeren van inkomsten en we lenen omdat lenen nu goedkoop is en we willen investeren

Schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA)

Groen Ieper mist sociale vernieuwing

“Tijdens de vorige verkiezingen stonden sociale punten bovenaan onze agenda”, zegt Groen-raadslid Sam Vancayseele. “We waren verheugd om onder andere een Sociaal Huis en het aanvullend inkomen in het bestuursakkoord te zien. Maar die vreugde bleek van korte duur: het Sociaal Huis zal niet meer dan een veredeld dienstencentrum zijn, een samenvoegsel van de twee bestaande dienstencentra, weliswaar wordt meer ruimte beloofd. Ook het aanvullend inkomen wordt toch niet uitgerold. Dat is nochtans een belangrijk middel om de groeiende groep werkende armen in te dijken. Een leefloner die een laagbetaalde baan vindt, wordt gestraft omdat alle sociale steun plots wegvalt.”

 Schepen Philip Bolle (sp.a).
Foto Flamand Schepen Philip Bolle (sp.a).

“Het klopt dat mijn partij vroeger voorstander was om van twee naar drie dienstencentra te gaan”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “Maar nu we in de meerderheid zitten, moeten we vaststellen dat die dienstencentra handenvol geld kosten. Daarom gaan we voor één groot dienstencentrum.”

Nieuwe scholencampus

Vlaams Belang kan zich wel vinden in de meeste actieplannen. “Al zijn er toch enkele punten waar we het moeilijker mee hebben”, vertelt fractieleider Nancy Six. “We betwijfelen of alles wel realiseerbaar zal zijn met de financiële middelen die ter beschikking zijn. Een globaal mobiliteitsplan is een van de belangrijkste opdrachten voor deze legislatuur. We weten allemaal waar de knelpunten zitten, maar we zien ook een groot aantal nieuwe problemen op ons afkomen met de realisatie van de scholencampus. Dat is een groot prestigeproject van de scholengemeenschap, maar biedt geen garantie dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor zal verbeteren.”

Fractieleider Nancy Six (Vlaams Belang).
Eric Flamand Fractieleider Nancy Six (Vlaams Belang).

Alcoholverbod

De partij is wel tevreden dat er werk wordt gemaakt van taalstimulering en taallessen. “Dat zal de nieuwkomers ten goede komen”, meent Six. “De taal spreken is van essentieel belang voor wie zich wil integreren in onze stad. In de marge daarvan zouden we zelf ook wat meer inspanningen mogen doen om het Nederlands in het straatbeeld te stimuleren. Horeca-uitbaters zouden aangemoedigd moeten worden om hun zaak een Nederlandse naam te geven.” 

Met sensibiliseren alleen los je het drugsprobleem niet op. Controles met drughonden aan de schoolpoorten kan alvast een goeie aanzet zijn

Nancy Six (Vlaams Belang)

De partij vindt ook de uitbreiding van het anti-drugsbeleid noodzakelijk. “We hopen dat de scholen en de politie meer gaan samenwerken. Met sensibiliseren alleen los je het probleem niet op. Controles met drughonden aan de schoolpoorten kan alvast een goeie aanzet zijn. Maar drugpreventie mag zich niet beperken tot ‘wiet, pillen en spuiten’, maar ook de overlast door alcoholmisbruik moet aangepakt worden. Niet door het invoeren van een alcoholverbod, maar door overtreders te begeleiden.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.