N-VA en CD&V gaan apart naar gemeenteraadsverkiezingen

De Ieperse N-VA en CD&V zullen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 apart naar de kiezer trekken. Daarmee komt er een einde aan twaalf jaar kartel tussen de twee partijen

"We voelen dat heel wat jonge kiezers en jonge bestuursleden erg aandringen op een eigen profiel", zegt Jan Vercammen, voorzitter van N-VA. "En als je in een kartel naar de kiezer gaat, ben je misschien wiskundig zeker, maar je geeft de mensen eigenlijk geen keuze. Binnen ons bestuur hebben enkele jonge krachten nieuwe ideeën, die we wellicht beter aan de kiezer kunnen voorstellen op een eigen lijst. Onze partij zal op basis van een sterk programma, dat momenteel in ons bestuur wordt uitgewerkt, positieve eigen klemtonen leggen. Op basis van dat programma zullen we in een tweede stap de lijsttrekker en de kopstukken bekendmaken." N-VA benadrukt dat er tot de volgende verkiezingen constructief verder wordt gewerkt in het schepencollege en de huidige kartelfractie. "En natuurlijk is onze huidige kartelpartner, die zijn kopstukken overigens al heeft aangeduid, een preferentiële partner voor de volgende legislatuur."

Verrassing

Bij kartelpartner CD&V kwam de beslissing van N-VA als een verrassing. "Het is duidelijk dat er krachten vanuit Antwerpen hier zware invloed hebben", aldus CD&V-voorzitter Miguel Stevens. "We respecteren de beslissing van N-VA, maar we vinden het spijtig dat de afspraak om gezamenlijk te evalueren, te beslissen en te communiceren over het al dan niet verder samengaan naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet werd nageleefd. In elk geval willen ook wij voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen met een sterke lijst en een stevig en gedurfd programma naar de kiezer trekken. De jarenlange inbreng van onze partij in het Ieperse beleid werd altijd en wordt nog steeds door de Ieperling sterk gewaardeerd." Ook CD&V zegt dat er tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen loyaal samengewerkt zal worden binnen het kartel. (CMW)