Motie tegen kernwapens goedgekeurd

De gemeenteraad van de stad Ieper heeft een motie goedgekeurd tegen kernwapens die ze zal bezorgen aan de federale overheid. De motie werd ingediend door raadslid Vera Lannoo (Groen).

"Ik denk dat ik niemand moet vertellen wat een catastrofe de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki geweest zijn. Met de kernwapens die er nu zijn, zou een atoomaanval nog een grotere catastrofe betekenen", aldus Lannoo. "In 1968 werd het non-proliferatieverdrag gesloten waarin de kernwapenstaten beloofden hun nucleair arsenaal te ontmantelen, maar er is niets van in huis gekomen." Momenteel zijn 132 landen aan het onderhandelen over een kernwapenverdrag dat de aanmaak, het bezit, transport, en het gebruik van kernwapens wereldwijd moet verbieden. De Ieperse gemeenteraad roept nu de Belgische regering op om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden. De motie zal dan ook aan de bevoegde ministers worden bezorgd. Daarnaast zal de stad Ieper alle andere steden van het internationaal netwerk Mayors for Peace oproepen om het voorbeeld van Ieper te volgen.


Tot slot roept de stad alle inwoners op om op vraag van Hiroshima en Nagasaki een petitie te ondertekenen van de federatie van Hibakusha (slachtoffers van nucleaire straling). Formulieren zullen beschikbaar zijn aan de balies van de verschillende administratieve diensten tot eind juli. Daarna worden de handtekeningen aan de organisatie van de petitie bezorgd. (CMW)