Minuut stilte voor Antoine Verschoot

Bij de start van de Ieperse gemeenteraad is er maandagavond nog even stilgestaan bij het overlijden van Ieperling Antoine Verschoot. De tiende Ieperse ereburger overleed op 1 februari 2017 door hartproblemen. Hij werd 91 jaar. Meer dan zestig jaar lang was hij actief als klaroenblazer bij de Last Post Association. Zijn dochter Tine Verschoot is bovendien gemeenteraadslid in Ieper. Met een minuut stilte betuigden de gemeenteraadsleden hun medeleven aan collega Tine en haar hele familie. Morgen om 10.30 uur wordt Antoon begraven in de Sint-Maartenkathedraal in Ieper. (BLI)