Meer dan 1.200 medewerkers van Jan Yperman Ziekenhuis laten zich testen op coronavirus

Tot nog toe hebben bijna 9 op 10 medewerkers en artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis zich laten testen op antistoffen van het coronavirus.
Henk Deleu Tot nog toe hebben bijna 9 op 10 medewerkers en artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis zich laten testen op antistoffen van het coronavirus.
Elke medewerker en arts van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper kon zich gratis en anoniem laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. “Wie antistoffen in het bloed heeft, heeft de infectie al doorgemaakt. Er wordt aangenomen dat na een eerste infectie met het virus minstens deels immuniteit werd opgebouwd.” 

Sinds het begin van de corona-epidemie voerde het klinisch labo van Jan Yperman al 12.000 tests uit met neus- en keelwisser, die een actieve infectie aantonen, en 1.900 testen met een bloedstaal die wijzen op een doorgemaakte infectie. Tot nog toe hebben 1.275 medewerkers en artsen van het Jan Yperman Ziekenhuis zichzelf laten testen op antistoffen in het bloed. Dat is bijna 9 op 10. “10 procent van hen bleek de infectie al te hebben doorgemaakt”, zegt klinisch bioloog Stijn Jonckheere. “Dit ligt volledig in de lijn van de verwachtingen en is vergelijkbaar met data van andere ziekenhuizen in dezelfde periode. Het percentage bij gezonde bloeddonoren ligt ongeveer de helft lager, maar daarbij werden enkel mensen getest die geen symptomen hebben gehad en bovendien geen gekend contact gehad hebben met een geïnfecteerde persoon.”

Wetenschappelijk onderzoek 

De deelname aan de test was vrijwillig en anoniem. De medewerker kreeg de individuele uitslag samen met informatie over hoe hij of zij het resultaat diende te interpreteren. Het ziekenhuis kreeg enkel zicht op het globale percentage. Belangrijk is dat het overgrote deel van de deelnemers ook deelnam aan een wetenschappelijk onderzoek, via het invullen van een vragenlijst. “We bevroegen hen onder meer naar symptomen in de voorbije periode en of ze contact gehad hebben met patiënten met COVID-19”, legt Jonckheere uit. “Op basis daarvan kunnen we onze kennis van het coronavirus en de maatregelen tegen de verspreiding ervan evalueren en nog verbeteren.”

Internationale reis

Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt iedereen nu de kans om zich op afspraak te laten testen op antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, en zo dus te weten te komen of je de infectie al hebt doorgemaakt. Daarnaast is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om je te laten testen aan de hand van een test met een neus- en keelwisser. Dit laatste kan op doorverwijzing van de huisarts bij symptomen - volledig terugbetaald door het RIZIV - maar mensen kunnen zich ook zonder doktersvoorschrift laten testen in het kader van een internationale reis indien dit vereist wordt door de buitenlandse overheid.  

Een test laten afnemen kan op twee locaties: de screeningspost in de Briekestraat 10 (naast de hoofdingang van het ziekenhuis) en in Poli Poperinge  aan de Oostlaan 11 in Poperinge. Vooraf een afspraak maken is verplicht, dit kan telefonisch via 057/35.70.47.