Man gijzelt personeel gerechtsgebouw

VIJFTIGER PROBEERT VERGEEFS EX TE SPREKEN EN HAALT PLOTS WAPEN BOVEN

Het gerechtsgebouw op de Grote Markt, waar het politieparket is ondergebracht. Daar werkt de ex-echtgenote van de vijftiger als bediende.
Foto Eric Flamand Het gerechtsgebouw op de Grote Markt, waar het politieparket is ondergebracht. Daar werkt de ex-echtgenote van de vijftiger als bediende.
Een 50-jarige man uit Poperinge zit in de cel, omdat hij het personeel van het Ieperse politieparket heeft gegijzeld. Op zoek naar zijn ex-echtgenote, die er bediende is, drong hij de burelen in het gerechtsgebouw binnen. Met een wapen bedreigde hij de werknemers. "Er is geen geld voor extra beveiliging", zegt rechtbankvoorzitter Rik Verstraete.

De feiten dateren van 24 november, maar raakten pas bekend. De Poperingenaar stapte het gerechtsgebouw op de Grote Markt van Ieper binnen. Zijn vroegere echtgenote is er aan de slag als bediende op het politieparket. "Toen het niet meteen lukte om zijn ex te spreken, haalde hij een wapen boven", bevestigt Johan Lescrauwaet van het Ieperse parket.

In shock

Het personeel bleef een tijdje gegijzeld, maar kon uiteindelijk na aankomst van de politie geëvacueerd worden. Zelf gaf de gewapende man zich niet zonder slag of stoot over. Uiteindelijk lukte het de politie toch hem te overmeesteren. Er raakte niemand gewond. Het personeel was wel danig onder de indruk en in shock. Het incident stelt nog maar eens het veiligheidsprobleem in gerechtsgebouwen aan de kaak. "Een oud zeer", klinkt het bij de liberale vakbond VSOA.

Emoties

"Op elk overleg met het ministerie kaarten we dit aan. We beseffen enerzijds dat een gerechtsgebouw de bezoekers ook welkom moet heten en een lage drempel moet hebben. Anderzijds is het natuurlijk wel een gebouw waar de emoties vaak hoog oplopen en mensen met een strafblad regelmatig over de vloer komen. Een minimale beveiliging zou dus wel moeten, maar altijd opnieuw zijn het de budgettaire problemen die verhinderen dat er ingegrepen wordt. In grotere justitiepaleizen zijn er plannen voor de installatie van scanstraten die op wapens controleren, maar als je verder van de zon (lees: Brussel) ligt..."

Frankrijk

"Alhoewel het geen wildvreemde was die uit een blinde woede tegen justitie het incident veroorzaakte, heeft het toch de schrik en het onveiligheidsgevoel bij het personeel aangewakkerd", weet Iepers rechtbankvoorzitter Rik Verstraete. "Begrijpelijk. Maar als je mij vraagt of ik hoop dat er nu wél werk gemaakt wordt van meer beveiliging, dan zeg ik neen. Ik heb gewoon die hoop niet, want er is simpelweg geen geld voor. In Ieper mochten we destijds zelfs nooit een personeelslid van de Dienst Toezicht en Beheer verwelkomen. Er zijn wel camerabeveiliging en een onthaalbediende. We zorgen er ook zelf voor dat er maar één ingang is en over de middag gaat de deur dicht. Bepaalde ruimtes zijn enkel toegankelijk met een badge. Maar griffies, zittingszalen, het lokaal van de justitie-assistenten, het politieparket,... zijn tijdens de kantooruren vrij toegankelijk. Dat brengt wel degelijk een veiligheidsrisico met zich mee. Gelukkig doen er zich in Ieper maar weinig incidenten voor", aldus Verstraete.


Dat het pakken beter kan, tonen buurlanden als Frankrijk. Zonder identiteitscontrole én een passage door een scanstraat raak je daar een gerechtsgebouw niet binnen.