Landschapsfonds Westhoek doet opnieuw een oproep voor groene buurtinitiatieven

Een van vroegere projecten die op steun konden rekenen: een begrazingsproject met schapen in  de Galgebossen in Ieper
Henk Deleu Een van vroegere projecten die op steun konden rekenen: een begrazingsproject met schapen in de Galgebossen in Ieper
Voor de derde keer is het Landschapsfonds Westhoek op zoek naar mensen of verenigingen die een groen buurtinitiatief op poten willen zetten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitbreiden van een buurttuin of het aanplanten van een bosje. De deelnemers moeten via crowdfunding geld inzamelen en krijgen tot maximum 5.000 euro bijgelegd door het fonds.  

Het Regionaal Landschap Westhoek (RLW) draagt tot 5.000 euro bij aan groene buurtinitiatieven: een buurttuin uitbreiden, een boomgaard of een klein bosje aanplanten, speelnatuur inrichten of een groen ontmoetingsplekje creëren.

“Het is de bedoeling dat privépersonen of verenigingen onder begeleiding een crowdfundingcampagne opstarten om geld in te zamelen voor hun groen initiatief”, zegt woordvoerster Nele Saint-Germain van RLW. “Slechts de helft van het nodige bedrag moet ingezameld worden, want het Landschapsfonds Westhoek legt de andere helft bij, met een minimum van 500 euro en een maximum van 5.000 euro.”

Van buurtplukboomgaard tot deeltuin

Initiatiefnemers kunnen zich tot 19 april aanmelden via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds. “In de tweede helft van april volgen ze dan een workshop om vlot een crowdfundingcampagne op te zetten en krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een bijdrage ontvangen van het Landschapsfonds.”

Vorig jaar begonnen tien initiatieven een crowdfundingcampagne. “Met succes, want alle campagnes haalden hun beoogde bedrag op, sommige zelfs tot het dubbele. Bijna 700 mensen steunden de tien projecten uit de Westhoek. Van buurtplukboomgaard tot deeltuin, van bloemenlint tot schapenkudde, alle ideeën vonden voldoende draagvlak in hun buurt om tot een effectieve realisatie te komen”, aldus de woordvoerster.

De voorstellen moeten voldoen aan enkele voorwaarden:

• het project moet uitgevoerd worden in een van de gemeenten in de Westhoek (zie kaartje)

• het project is kleinschalig en situeert zich in en rond het dorp of de buurt

• het project versterkt de natuur en het omliggende landschap, zorgt voor mooie rust- en ontmoetingsplekjes in je dorp of buurt en brengt de bewoners dichter bij elkaar

“Een van de belangrijkste troeven van onze Westhoek is het prachtige landschap! Niet enkel de overheid is hiervoor verantwoordelijk, ook bewoners kunnen zorg dragen voor dit landschap.”

Publieke en private partners 

Met het initiatief willen het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds West-Vlaanderen groene burgerinitiatieven in de Westhoek stimuleren. Ook de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos steunen het Landschapsfonds Westhoek. Het Landschapsfonds Westhoek is het resultaat van een samenwerking tussen publieke en private partners. Het Streekfonds West-Vlaanderen doet een beroep op zijn netwerk in de bedrijfswereld om het fonds te spijzen.

In al deze gemeenten kan een project worden opgestart.
RV In al deze gemeenten kan een project worden opgestart.