Kazerne vervangen door huizen?

STADSBESTUUR ZOEKT NAAR LOCATIES VOOR NIEUWE VERKAVELINGEN

De Ieperse kazerne aan de Kemmelsesteenweg.
Eric Flamand De Ieperse kazerne aan de Kemmelsesteenweg.
Maakt de Ieperse legerkazerne aan de Kemmelseweg binnen enkele jaren plaats voor extra huizen? Het is alvast één van de mogelijkheden opgenomen in het Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan (GRUP) voor Ieper. "Het is een ambitieus, maar realistisch toekomstplan waarmee we hopelijk snel erkend worden als veertiende centrumstad", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Dominique Dehaene (CD&V).

Twee jaar geleden vatte het stadsbestuur het plan om te starten met een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daarin staat voor de hele stad en alle deelgemeenten voorzien welke activiteiten, van landbouw, natuur tot wonen, voorzien worden in welke regio. "Bijzonder interessante materie die alle inwoners eigenlijk aanbelangt", zegt schepen Dehaene. "Ook onze ambitie is met dit plan zeker niet min. We willen niet alleen voor de komende tien jaar plannen, zoals normaal, maar kijken verder tot 2040. Daarbij vinden we het zelf belangrijk om verder in onze rol als veertiende centrumstad van dit land te groeien, door nog meer een centrale rol in te nemen voor onze buurgemeenten en ook de officiële erkenning als veertiende centrumstad te krijgen van de overheid."

Schepen Dominique Dehaene.
Eric Flamand Schepen Dominique Dehaene.

Bevolkingsgroei

"Een van de belangrijkste zaken die we hiervoor willen realiseren is bevolkingsgroei. Niet minder dan 18.000 mensen zijn elke dag aan het werk in Ieper en 12.000 van hen wonen niet in onze stad, onder andere door een tekort aan woningaanbod. Zo zien we ook het bevolkingscijfer stagneren op 35.000 en dat kan beter."

Woonzones

Daarom is men zowel in het centrum van de stad als in de verschillende deelgemeenten op zoek gegaan naar locaties waar nieuwe verkavelingen mogelijk zijn. "In elke deelgemeente en het centrum zijn er mogelijke woonzones aangeduid. Afhankelijk van de noden van elk dorp en de haalbaarheid van de projecten zullen we al zeker 842 extra woningen mogen voorzien van de provincie in onze stad tegen 2020", legt een opgetogen schepen uit. "Maar twee zones zijn daarin voorzien als prioritair en genieten dus onze voorkeur. De eerste optie is om de duurzame wijk De Vloei, waar nu gewerkt wordt, uit te breiden richting de Kruiskalsijdestraat. De andere zone is van het goederenstation tot en met het terrein van de kazerne."


Nochtans is er nog steeds niets beslist over het al dan niet sluiten van de Ieperse kazerne en weet men dus nog niet of het terrein ook echt vrij komt.


"De beslissing is inderdaad nog niet gemaakt bij Defensie, maar wij konden niet langer wachten op hun besluit. Als de kazerne uiteindelijk zou blijven, is dat zeker goed. Maar indien dat niet het geval is en in de komende jaren tot een sluiting wordt overgegaan, is het een ideale plek voor extra woongelegenheid. Om dat mogelijk te maken, moeten we het dus nu al in de plannen voorzien."


"Dat is ook het geval voor bedrijvigheid in onze stad. Als we nieuwe gezinnen aantrekken is het belangrijk dat we hen ook alles kunnen aanbieden om hun leven hier optimaal uit te bouwen. Dus moeten we ruimte voorzien voor bedrijvigheid. De terreinen aan de Pilkemseweg en Reigersburg, als het er komt, zullen snel ingenomen zijn, dus moeten we ook daar extra ruimte voorzien. Maar ook op vlak van scholen, kinderopvang, recreatie, dienstverlening moeten we alles verder kunnen uitbouwen. Dit is iets wat misschien pas binnen 20 jaar aan de orde zal zijn, maar het is goed om hier nu al aan te beginnen denken."

Voorontwerp

Momenteel toetst de stad haar voorontwerp af bij haar burgers, eind 2016 hopen ze het plan klaar en goedgekeurd te hebben. In OC Den Elver (Elverdinge) en OC 't Riet (Zillebeke) worden op respectievelijk 9 en 15 december, telkens vanaf 19.30 uur, de plannen nogmaals uitgelegd en is er ruimte om in gesprek te gaan met ambtenaren en politici.