Kaartersclub 't Zweerd zet winnaars in de bloemetjes

Foto Flamand

De Koninklijke Kaartersclub 't Zweerd heeft tijdens hun jaarlijks feestmaal de kampioenen van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet. Koning Albert Devos en eerste dame Rosanne Favorel vormden het kampioenenkoppel. Albert Devos won 29 partijen en scoorde 4.025 punten, Rosanne Favorel won 28 partijen en scoorde 3.555 punten. Jozef Debrock won 26 partijen en scoorde 3.188 punten. Het nieuwe seizoen van 't Zweerd start op 12 januari in clublokaal De Gouden Hoorn op de Brugseweg 89. Op de foto zien we de leden, omringd door bestuursleden Edgard Decrock, Lieven Dejonckheer en Marie José Decotere.


(EFW)