Industrieterrein op Reigersburg in diepvries

RAAD VAN STATE VERNIETIGT BESLUITEN OMSTREDEN BEDRIJVENTERREIN

Het plan was om op deze velden op Reigersburg een industrieterrein te bouwen.
Eric Flamand Het plan was om op deze velden op Reigersburg een industrieterrein te bouwen.
Een procedurefout maakt voorlopig een einde aan de plannen voor een industrieterrein op Reigersburg in Ieper. Het actiecomité 'Red de Reigersburg' behaalde een overwinning nadat het naar de Raad van State trok, die de besluiten rond de site heeft vernietigd. De strijd is echter nog niet beslecht, want de provincie dient wellicht een nieuw dossier in.

Het dossier van het bedrijventerrein Reigersburg kent een hele voorgeschiedenis. Toen de provincie op zoek ging naar een gebied voor een regionaal bedrijventerrein, werd eerst gedacht aan een uitbreiding van industriezone Ieperleekanaal. De Vlaamse regering schoot die plannen af door het historisch belang van deze gebieden rond de WO I- site Pilkem Ridge. In 2011 vond het stadsbestuur en de provincie dan een andere locatie, namelijk in de zone Reigersburg. Op 6 februari 2012 kwam de provincie met een voorontwerp op de proppen van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Regionaal bedrijventerrein Ieper'. Dat plan had de bedoeling een regionaal industrieterrein van 45 hectare ter hoogte van Reigersbrug in te planten. Het gebied zou begrensd worden door de Noorderring, de Diksmuidseweg, de Veurneseweg en de Oude Veurnestraat. De dienst Milieueffectrapport besliste daarop dat de opmaak van een 'plan-milieueffectenrapport' (plan-MER) niet nodig is. Een MER is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen. Voor sommige kleinere projecten kan er gewerkt worden met een milieuscreening. In die screening toont men aan dat het project geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor mens en milieu en dat daardoor de opmaak van een MER niet nodig is. Op 25 mei 2015 keurt de provincieraad het ontwerp goed, en een maand later doet Vlaanderen hetzelfde.

Deze buurtbewoners zien de komst van het nieuwe industriepark in hun achtertuin niet zitten.
Foto Depestele Deze buurtbewoners zien de komst van het nieuwe industriepark in hun achtertuin niet zitten.

Screening

"De Vlaamse overheid had inderdaad bepaald dat in dit dossier een screening mocht plaatsvinden, wat een eenvoudiger procedure is dan een plan-MER", verduidelijkt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Om enkel een screening te moeten uitvoeren, zijn er twee voorwaarden. Ten eerste moet de zone een lokale omvang hebben ten opzichte van de gemeente. Hier gaat het om 0,3 procent, 45 hectare ten opzichte van 13.000 hectare. De tweede voorwaarde vormt de discussie op welk niveau de beslissing ligt. Er is rechtspraak in een Italiaans dossier - we zitten immers in Europese sfeer - waar men oordeelde dat de provincie een regiobestuur is en zou daarom niet het juiste bestuur zijn dat de beslissing tot een screening mocht geven. De Raad van State beroept zich daarbij dus op een Europese richtlijn. Zowel het besluit van de minister als van de provincie zijn verworpen, wat wel een domper is."

Opnieuw beginnen

De provincie blijkt wel van plan opnieuw te willen beginnen. "Maar ondertussen zijn we al vijf jaar verder en zou het nog twee jaar duren met de nieuwe procedure. Ondertussen staan er in Ieper wel bedrijven te wachten op nieuw terrein."


Joris Deboosere van het comité 'Red de Reigersburg' is wel tevreden, maar beseft dat het verhaal nog niet ten einde is.


"Het blijft een stom idee om een bedrijventerrein in te planten tussen de kunstenaarswijk en de Diksmuideseweg, waar wel wat bewoners leven", klinkt het. "Dat er geen andere plaatsen meer zijn in Ieper waar industrie kan komen, geloof ik niet. Bij het vooronderzoek kwamen er acht zones naar voor en men zou hier de zone nemen waar het meest bewoners leven. Het argument dat alles binnen de ring moet komen, snijdt geen hout. Er zijn toch nog bedrijven die daarbuiten liggen? Maar alles rond de Pikemseweg is heilig, omdat er daar enkele begraafplaatsen zijn."


Het actiecomité zegt alles een beetje te laten bezinken en zal zien wat er in de toekomst gebeurt. "Het gaat ons niet om een overwinning tegen de stad Ieper of de provincie. Het gaat ons nog altijd om de leefbaarheid en de mobiliteit in de buurt."