Ieperlingen zien toeristen graag komen, maar niet de verkeersproblemen die ze met zich meebrengen

Toerisme speelt een belangrijke rol in Ieper.
© Bart Leye Toerisme speelt een belangrijke rol in Ieper.
De inwoners van Ieper staan positief tegenover het toerisme in hun stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de KU Leuven en de stad Ieper. In de laatste week van april werden 787 online enquêtes ingevuld door inwoners van Ieper en de deelgemeenten. 67 procent van de ondervraagden vindt dat er meer voordelen dan nadelen aan toerisme verbonden zijn, maar een groter deel staat wel negatiever over de verkeersproblemen veroorzaakt door toerisme.

In 2017 en 2019 hebben Toerisme Vlaanderen en de kunststeden studies uitgevoerd in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Daarnaast kregen Ieper en Genk ook de kans te polsen naar de visie van de inwoners op het toerisme in hun stad. De hoofdconclusie in Ieper is vergelijkbaar met deze van de Vlaamse kunststeden: Ieperlingen staan positief tegenover het toerisme in hun stad. Bijna tachtig procent verklaart het toerisme te steunen en wil dat het belangrijk blijft in onze stad. 67 procent vindt dat over het algemeen de voordelen van het toerisme in de stad sterker wegen dan de nadelen. Dat is vergelijkbaar met de kunststeden. 85 procent vindt dat de stad Ieper een toeristische bestemming moet blijven.

Levensstandaard

Een ander aspect was de leefbaarheid en die werd bevraagd aan de hand van twee stellingen: Of men in bepaalde stadsdelen in zijn comfort gehinderd wordt door toeristen en of toeristen zorgen voor overlast in de stad. Op de eerste stelling scoort Ieper iets hoger dan het gemiddelde in de kunststeden: 37 procent zegt ja. Op het tweede aspect is het resultaat van Ieper identiek als het gemiddelde, namelijk 16 procent.

Toerisme zorgt onder andere voor meer levendigheid in de stad, vindt 89 procent van de ondervraagden, terwijl 58 procent zegt dat het bijdraagt tot het inkomen en de levensstandaard van de bewoners.

Evenwicht 

Minder dan de helft van de Ieperlingen vindt dat het leven in de stad duurder is geworden door het toerisme. Ieperlingen zijn wel een stuk negatiever over de verkeersproblemen in de stad door het toerisme. “Die vaststelling sluit aan bij de resultaten van onze grote bewonersbevraging in 2019”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We zijn ons hiervan bewust en gingen er al mee aan de slag. Zo werken we aan een plan om toeristenbussen niet meer massaal door het centrum te laten rijden.”

“Toerisme speelt een belangrijke rol in onze stad, maar we willen blijven waken over een evenwicht met de leefbaarheid voor onze inwoners”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “We zijn tevreden met de resultaten van de bevraging: de Ieperlingen zien de bezoekers nog altijd graag komen en steunen het toerisme. Ook de hoge respons bij deze enquête is positief.”