Ieper voert nieuwe studie uit naar mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen: “Als we ons huiswerk niet goed doen, zal de Raad van State ons dossier weer naar de vuilbak verwijzen”

Het plan was om op deze velden op Reigersburg een industrieterrein te bouwen, maar de Raad van State heeft het dossier naar de vuilnisbak verwezen.
Flamand Het plan was om op deze velden op Reigersburg een industrieterrein te bouwen, maar de Raad van State heeft het dossier naar de vuilnisbak verwezen.
Het Ieperse stadsbestuur is nog altijd op zoek naar geschikte locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. Er komen acht zones in aanmerking, maar stad en provincie moeten hun huiswerk opnieuw maken nadat de Raad van State eerder al een dossier naar de vuilnisbak had verwezen. De (dure en tijdrovende) studie moet dus helemaal opnieuw gebeuren. 

Het Ieperse stadsbestuur is op zoek naar locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. Het bestuursakkoord van de stad is duidelijk. “We maken werk van extra ruimte om te ondernemen. We knopen gesprekken aan met alle belanghebbenden rond de ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoge Akker II in Vlamertinge. In elk dossier nemen we als stad een rol in bij de ruimtelijke uitvoering. Daarnaast gaan we na of we op het bedrijventerrein aan de Oostkaai nog ruimte kunnen vrijmaken. Waar mogelijk kan via hoogbouw extra ruimte worden gecreëerd.” De stad gaat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen steeds nauw overleggen met de buurtbewoners. “We pleiten voor realistische plannen op locaties die hiervoor geschikt zijn.”

Site Reigersbrug

De nieuwe bestuursploeg wil samen met de provincie onderzoeken op welke plaatsen er bedrijvensites kunnen komen en heeft acht locaties op het oog. Het gaat onder andere om de site Reigersburg, een dossier dat eerder werd afgeketst door de Raad van State, een stuk grond ten noorden van de Noorderring en een gebied ten oosten van de Briekestraat. In de buurt van Hefffire Corner liggen ook twee mogelijke gebieden.

Op de laatste gemeenteraad vroeg raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) waarom zo’n onderzoek nodig is. “Ik hoor dat de stad andere locaties voor nieuwe ondernemingen wil onderzoeken om uit het juridisch kluwen rond Reigersburg te raken”, zegt Six. “Eerder werd in het dossier rond Reigersburg al een voorstudie uitgevoerd die acht zoeklocaties selecteerde en onderzocht om een ruimtelijke afweging mogelijk te maken. Die studie was goed voor meer dan vijfhonderd bladzijden. Ik ben dan ook verbaasd dat er weer een nieuw onderzoek met weer acht potentiële sites staat gepland.”

Bezwaren

“Reigerburg werd op 13 januari geschrapt omdat er geen volwaardig milieueffectenrapport, wat zoveel betekent als een onderzoek naar mogelijke gevolgen op het milieu bij de aanleg van het industriegebied, werd opgesteld. Bij de opmaak van het oorspronkelijk plan gingen we ervan uit dat dit niet nodig was. De Raad van State oordeelde daar anders over en verwees ons terug naar af”, zegt schepen Philip Bolle (sp.a). “We zouden er ons als stad en provincie nu vanaf kunnen maken met de opmaak van een volwaardig milieueffectenrapport voor Reigersburg.” 

De stad vreest echter dat niet voldoende is. “Mensen die in het verleden bezwaar hebben ingediend tegen Reigersburg, zullen dat waarschijnlijk weer doen. Die gaan weer argumenteren dat de stad de acht zones niet goed genoeg heeft  onderzocht. En dan zal het plan weer afgeschoten worden”, meent de schepen. “Er rest ons dus geen andere mogelijkheid dan inderdaad een volwaardig rapport op te maken voor alle potentiële zones. Kost dat geld? Uiteraard. Zal dat veel tijd in beslag nemen? Heel zeker. Maar wat is het alternatief?”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.