Ieper belooft klare taal in communicatie met burger

Ieper ontvangt het logo 'geletterde gemeente' na het ondertekenen van een charter waarmee de stad belooft om inspanningen te leveren om beter te communiceren met burgers.
Eric Flamand Ieper ontvangt het logo 'geletterde gemeente' na het ondertekenen van een charter waarmee de stad belooft om inspanningen te leveren om beter te communiceren met burgers.

De stad Ieper ondertekende, net als alle andere steden en gemeenten in de provincie, het charter 'geletterde gemeente' en mag dat nu met een display aan de bevolking tonen. "Hiermee maakt de stad Ieper duidelijk aan de inwoners dat er inspanningen worden gedaan om in hun beleid, in hun dienstverlening en in hun communicatie naar de burgers toe, eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening", aldus Annelies Vandenberghe van open-school Westhoek. Open-school is samen met de provincie een van de initiatiefnemers voor het project. De organisatie is erkend als 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie en richt zich op laaggeletterde volwassen. "Ieper werkt al eerder samen met open-school. Zo mogen we dagelijks gebruik maken van de leslokalen in het Perron. Ook de samenwerking met de bib is optimaal." (CMW)