Iedereen op de fiets

De ploegen van stad en OCMW Ieper, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, CVO Miras, Open-School, Curieus en CAW Centraal-West-Vlaanderen geven op woensdag 7 februari om 16u30 het startschot van hun gezamenlijk sociaal project 'Steunwiel' bij het Lokaal Dienstencentrum 't Hofland in de Dikkebusseweg 15A in Ieper. "Steunwiel wil het mobiliteitsprobleem voor mensen in kansarmoede verhelpen door betaalbare tweedehandsfietsen aan te bieden", aldus de initiatiefnemers. "Welzijnsdiensten ervaren bij hun cliënten problemen met mobiliteit en het negatief effect op hun sociale leven. Dat kan gaan om het niet tijdig op een afspraak kunnen zijn of moeilijk kunnen deelnemen aan een actief vrijetijdsleven." Er worden ook praktijklessen fietsen georganiseerd. (CMW)