Herwaardering wandelpad

De Ieperse Vlaams Belang-fractie zou graag het wandelpad tussen de Diksmuidseweg en de Haiglaan langs de vaart Ieper-Komen in ere herstellen.


"Decennia geleden was dit nog een toegankelijk wandelpad van ongeveer 500 meter, maar het enige wat overblijft is het verkeersbord. Het pad is overwoekerd door grassen en onkruid", aldus gemeenteraadslid Nancy Six. "Bij de bouw van appartementsblokken werd heel wat bouwafval over de scheidingsmuur gegooid en dat ligt er nog steeds. Het zou voor wandelaars een meerwaarde zijn moest dit wandelpad in ere worden hersteld."


Schepen Stephaan De Roo (CD&V) zegt dat de bevoegde diensten zich al over het pad hebben gebogen. "Als stad moeten we hier wel samenwerken met de Vlaamse Waterweg, het agentschap dat de waterwegen beheer", klinkt het.


"De oevers en de paden langs weerszijden van de vaart vallen onder het eigendom en het beheer van dit agentschap. Ondertussen hebben onze diensten al contact opgenomen met de verantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg voor onze regio. Wij zullen dus onderzoeken op welke manier kan worden samengewerkt om het pad in de toekomst te vrijwaren en te beheren." (CMW)