Geslaagd, maar werk voor de boeg

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | IEPER

Het nieuwe Yper Museum bundelt heel wat collecties van andere musea.
Foto Eric Flamand Het nieuwe Yper Museum bundelt heel wat collecties van andere musea.
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus om te bepalen wie de Kattenstad zal besturen. Eerst blikken we nog even terug op de vorige bestuursperiode. Heeft de meerderheid van CD&V en N-VA haar plannen kunnen waarmaken, of bleef het bij mooie woorden? Onze conclusie: Ieper is geslaagd. Maar er is nog werk aan de winkel.

GELUKT

1Uitbouw fietsnetwerk

Het stadsbestuur had de bedoeling om verschillende woonkernen in Ieper met elkaar te verbinden, zowel met het centrum als met de dorpen. Een voorbeeld is het Noyellepad, dat het Scholierenpad verbindt met het Bijlanderpad. Fietsers kunnen zo veilig van domein de Palingbeek tot aan het VTI. Ook op andere plaatsen werd het fietsnetwerk uitgebouwd.

2Nieuw, aantrekkelijk museum

Met het nieuw Yper Museum houdt de stad zijn belofte na om bestaande museumcollecties te centraliseren en aantrekkelijker te maken. Met de verzamelingen van onder meer het Museum Godshuis Belle, het Stedelijk Museum en het Onderwijsmuseum, maar ook met heel wat moderne technieken, werd het nieuwe museum opgebouwd in de Lakenhalle.

3Programmatie rond de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog

Ieper is zeker geslaagd in het helpen herdenken van honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Gedurende vier jaar hielp de stad mee aan het opzetten van allerlei grote en kleine herdenkingen. Een van de absolute hoogtepunten was de door de BBC geproduceerde herdenkingsplechtigheid rond de Slag bij Passendale - De Derde Slag bij Ieper. Dat evenement werd over heel de wereld uitgezonden. Ook de afsluitende plechtigheid 'Peace to the World', met curator Wim Opbrouck, bleek een schot in de roos.

4Ieper op de wereldkaart zetten

Ook met andere evenementen trok de stad over de landsgrenzen. In 2015 kwamen burgemeesters uit de hele wereld in Ieper bijeen. Dat gebeurde onder de vlag van Mayors for Peace. Ook was er de bijzondere Europese top met 28 landen.

5Laagdrempelige dienstverlening op maat

Alle stadsdiensten en OCMW-diensten werden geïntegreerd in Auris aan de Noorderring. In het gebouw staat een vlotte dienstverlening centraal. Door een modern klantenbedieningssysteem en zelfbedieningszone kunnen de inwoners snel worden geholpen. Wel zou er aanvankelijk een loket in de Lakenhalle blijven, maar dat verdween.

6Snelbalie introduceren

Het stadsbestuur realiseerde een snelbalie omdat bleek dat een groot aantal bezoeken aan de stedelijke diensten geen gespecialiseerde kennis vereiste. Deze loketbezoeken schuift de stad nu door naar de snelbalie. Voordeel is dat veel taken zo sneller afgehandeld kunnen worden en inwoners sneller geholpen worden.

7Ieper aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen

In het meerjarenplan staat dat dat Ieper een aantrekkelijke stad wil zijn voor jonge gezinnen. De sleutelelementen die daarvoor zijn gerealiseerd, zijn een betaalbaar en geschikt woonaanbod samen met voorzieningen zoals kinderopvang. Ook legt de stad de nadruk op groen en speelruimte.

8Fysieke centralisatie groendienst en technische dienst

De groendienst verhuisde naar de nieuwe gebouwen van de technische dienst aan de Rijselsepoort. Naar efficiëntie toe van producten- en dienstverlening is dat positief, en het samenbrengen biedt veel voordelen. De Steinerschool Koningsdale vond ondertussen onderdak in de oude gebouwen van de groendienst.

9Meer en kwalitatievere woningen

De laatste zes jaar kwamen er in Ieper honderden woongelegenheden bij. Twintig jaar geleden was de woonkwaliteit in de stad nog lager dan het Vlaamse gemiddelde. Dat had te maken met de wederopbouw na WOI. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren die woningen niet meer kwaliteitsvol. Het vernieuwen van het woonpatrimonium is versneld doorgevoerd. In de huidige legislatuur werden meer dan 1.000 vergunningen afgeleverd. De nieuwe verkaveling De Vloei komt wel traag van de grond.

10Stadsvernieuwing

Op vlak van stadsvernieuwing zijn er de laatste vijf jaar heel veel werken geweest, met de nodige hinder. Veel dorpskernen kregen of krijgen een gescheiden riolering. Daarbij wordt de straat en de omgeving vaak in een nieuw kleedje gestopt. Meestal met een mooi resultaat, hoewel er overal toch een paar verzuchtingen zijn.

11Werkgelegenheid opkrikken

Het werkloosheidscijfer in Ieper is het laagst sinds tien jaar. In deze bestuursperiode kwamen er bijna 1.600 jobs bij. Dat is meer dan de aangroei in bijvoorbeeld Brugge en Oostende. De jobratio in Ieper is momenteel 107. Dat wil zeggen dat tussen de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar per 100 personen er 107 jobs zijn in Ieper.

12Ieper verder ontwikkelen als winkelstad

Het stadsbestuur heeft veel gedaan voor Ieper als winkelstad. Wie naar Ieper komt om te winkelen, kan zijn wagen kwijt op een randparking of aan de Menenpoort. Alles is te voet bereikbaar. Zo bedraagt de afstand van het station tot de Menenpoort nog geen kilometer. Moeilijker wordt het om in de binnenstad een specifieke winkel te bezoeken met de wagen.

13Uitbouw kwaliteitsvolle sportinfrastructuur

Zo werd onder meer begonnen met het oprichten van twee nieuwe sporthallen, langs het Minneplein en langs de Leopold III-laan. Ook werden onlangs nog twee extra kunstgrasvelden officieel geopend.

14Nieuwe stationsomgeving

In 2015 werd de nieuwe stationsomgeving officieel geopend. Na maanden werken kreeg de plek een grondige facelift. De pleinen werden opgefrist en er kwam een fietspad. Ook de voetpaden werden vernieuwd.

15Ontsluiting oorlogslandschap

De stad Ieper heeft de toegankelijkheid en de belevingswaarde van de historische sites langs het frontlandschap verbeterd. Er kwamen drie instappunten, aan het Zwaanhof, Hooge Crater en Hill 60. Wie langs de Ieperboog wandelt krijgt zo een mooi beeld van het oorlogsverleden.

16Leegstand aanpakken

In de binnenstad is er weinig tot geen leegstand. Mensen die op zoek zijn naar een pand in de binnenstad hebben het soms moeilijk iets te vinden. Volgens de laatste tellingen bedraagt de leegstand bijna 3 procent. In 2013 was dat nog 6,03 procent. Daarmee is Ieper een van de beste leerlingen van West-Vlaanderen.

NIET GELUKT

1Inwonersaantal doen groeien

Dit lukte niet. De inwoners van Ieper vergrijzen in sneltempo. Het feit dat moeders minder kinderen krijgen, speelt ook mee. Er zijn ook weinig mensen van buiten Ieper die in de Kattenstad komen wonen, en dat is het grote probleem, want wat betreft Ieperlingen die wegtrekken, valt het wel mee.

2Vlotte mobiliteit in centrum

Het verkeerscomfort in de binnenstad moest worden verbeterd, maar er blijft discussie bestaan rond bussen in de binnenstad en ook het knooppunt aan de Neermarkt moest worden opgelost, maar daar kwam weinig van in huis. Ook aan de verkeerslichten aan het station blijft het bijzonder druk, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

3Opwaardering voetpaden

In Ieper gebeuren veel verplaatsingen te voet. Het stadsbestuur heeft al veel voetpaden hersteld en een opknapbeurt gegeven, maar het kan beter. Op veel plaatsen struikelen voetgangers over losliggende stenen.

4Armoede aanpakken

Het bestrijden van de armoede blijkt geen gemakkelijke opdracht. Het bestuur zette in op enkele belangrijke pijlers van het armoedebeleid, maar dat zette niet veel zoden aan de dijk. Wel blijkt dat de kinderarmoede in Ieper minder is gestegen dan in gelijkaardige steden. Maar uit een studie uitgevoerd door hogeschool Vives blijkt dat er hiaten zijn in de aanpak van de armoede. (CMW)