Enkelrichting Kanonweg stuit al op kritiek

BUURT HEKELT EXTRA DRUKTE IN OMLIGGENDE STRATEN

De slecht aangeduide bocht op het einde van de Kanonweg.
Eric Flamand De slecht aangeduide bocht op het einde van de Kanonweg.
Het eenrichtingsverkeer dat werd ingevoerd in de Kanonweg in Ieper beroert de gemoederen bij de bewoners in de omliggende straten. "Zelfs 's nachts is er meer lawaai dan vroeger", zegt een bewoonster. "Dit gaat om een proefproject, er volgt een evaluatie met de bewoners", benadrukt het stadsbestuur.

"In het schepencollege van 18 juni werd beslist om in te gaan op het voorstel van de technische verkeerscommissie om een proefproject eenrichtingsverkeer te starten in een deel van de Kanonweg en Wateringstraat", aldus gemeenteraadslid Emmily Talpe (Open Ieper) op de laatste Ieperse gemeenteraad. "En dat tussen de kruispunten met het Zaalhof en de Ieperleestraat. Dat wil zeggen dat auto's de straat niet meer in kunnen in de richting van de Rijselpoort."


Het raadslid bevestigt dat het om een smalle straat igaat. "Door de bocht is de zichtbaarheid nog beperkter."


Het probleem is dat het verkeer in de omliggende straten nu sterk is toegenomen, zegt Talpe.


"Dat klopt", zeggen Manuela Ligneel (43) en Marleen Knockaert (47), die in de Ieperleestraat wonen. "Ik heb er zelfs 's nachts last van", weet Manuela. "Ik slaap dan ook aan de straatzijde en hoor veel meer wagens dan vroeger." Manuela zegt te begrijpen dat tweerichtingsverkeer in de Kanonweg geen evidentie is. "Maar waarom niet gewoon enkele parkeerplaatsen wegnemen? Er zijn er hier aan Zaalhof toch genoeg?"


Volgens raadslid Talpe is het verkeer in de wijk de laatste jaren sowieso sterk toegenomen. "Dit is niet meer dan een pleister op een houten been. De meerderheid bestrijdt met de maatregel enkel de symptomen en niet de échte oorzaak, namelijk het gebrek aan een vlotte doorstroming aan de stationsbuurt. Om de files daar te ontwijken, kiezen Ieperlingen vaak voor een sluipweg door het centrum. Dat is het echte probleem."


"Behalve de beperkte zichtbaarheid in de bocht en de smalle straat, waardoor al veel autospiegels gesneuveld zijn, was de ligging van het speelplein een argument om éénrichtingsverkeer in te voeren", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Het is normaal dat er in het begin reacties komen." Het stadsbestuur zegt dat er na een proefperiode tellingen zullen worden uitgevoerd in de omliggende straten. "Wat de stationsomgeving betreft, zijn recent nog een aantal aanpassingen gedaan aan de verkeerslichten. We stellen vast dat er tijdens de ochtend- en avondspits heel wat verkeer langs het station rijdt. Dit valt 's avonds ook vast te stellen door de filevorming ter hoogte van de rotonde Ouderstrijderslaan-Rijselseweg. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat bestuurders een toevlucht zoeken in de woonstraten in de binnenstad."

Manuela Ligneel (m), haar dochter Sharon Pollée en Marleen Knockaert uit de Ieperleerstraat merken veel meer wagens dan vroeger.
Eric Flamand Manuela Ligneel (m), haar dochter Sharon Pollée en Marleen Knockaert uit de Ieperleerstraat merken veel meer wagens dan vroeger.