Compromisvoorstel over toekomst N8

VOORGELEGD PROJECT TUSSEN WENSBAAR EN HAALBAAR

Het lijkt er dan toch op dat er werk zal worden gemaakt van een aanpassing van de N8 tussen Ieper en Veurne. Na jaren gepalaver is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) erin geslaagd een compromisvoorstel op tafel te leggen. "De voorstellen liggen tussen het wensbare en het haalbare, maar iedereen zal wel een beetje water in de wijn moeten doen", klinkt het.

"De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen", aldus Eveline Vandecaetsbeek, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. "De voorbije jaren werden verschillende ontwerpen uitgedacht, maar omwille van uiteenlopende redenen werden die nooit gerealiseerd. Het dossier lag een tijd stil. Het AWV en het MOW wilden alles weer op rails krijgen. Daarom hebben we samen gezocht naar een oplossing. We betrokken daarbij zo'n 20-tal organisaties en instanties, de zogenaamde stakeholders."


Het gaat over de gemeentebesturen van Veurne, Alveringem Lo-Reninge en Ieper. Daarnaast zitten ook onder meer de provincie West-Vlaanderen, UNIZO, VOKA, Natuurpunt, het bewonersplatform 'Geen Streep door de Westhoek' en de bewonersgroep van Boezinge-Zuidschote in het debat.


"Tijdens de eerste gesprekken kwamen een aantal vragen naar boven waarop we een antwoord wilden bieden. Daarom werden extra verkeerstellingen gedaan op en rond de N8. Ook lieten we onderzoek uitvoeren in de dorpskernen van Brielen, Elverdinge, Woesten en Hoogstade. De bedoeling was om een duidelijk beeld te krijgen welke maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast werd ook een onlinebevraging gedaan bij de bewoners langs de N8. Iets meer dan 25 procent nam deel aan de ondervraging, wat best veel is. De bewoners gaven aan dat hoge snelheid, de veiligheid van de fietsers en voetgangers en lawaaihinder de belangrijkste knelpunten zijn.

Vijf zones

Voor de aanpassing aan de weg werden enkele uitgangspunten naar voor gebracht, zoals onder meer het gebruik van de ruimte, de capaciteit van de weg, fietsverkeer, vrachtverkeer en landbouwverkeer. De N8 werd in vijf verschillende zones verdeeld die elk hun eigen aanpassingen krijgen. Voor het volledige traject van de N8 Ieper-Veurne zijn er enkele algemene principes. Zo moet zuinig worden omgegaan met de ruimte. Ook zijn over het volledige traject vrijliggende fietspaden een must. De vlotheid en de veiligheid worden verhoogd door een vloeiende overgang van het verkeer van de A19 naar de Ieperse Noorderring (N38), zonder verkeerslichten.


Ook zou de Noorderring onder de Pilkemseweg in Ieper moeten lopen. Tussen de dorpen Brielen, Elveringe, Woesten en Oostvleteren komen twee rijstroken met een middenstrook die door beide richtingen kan gebruikt worden om af te slaan, en uitwijkstroken voor traag verkeer. Tussen Oostvleteren en de E40 in Veurne zijn eveneens twee rijstroken voorzien, maar dan met een alternerende derde rijstrook. Op dat stuk wordt weer 90 km per uur mogelijk. Volgens de onderzoekers is het duidelijk dat er in de dorpscentra van Hoogstade, Oostvleteren en Woesten voldoende ruimte beschikbaar om met hulp van wat infrastructurele maatregelen de verkeersleefbaarheid kan worden verhoogd. In Brielen is er daar echter geen ruimte voor en daar zou een omleggingsweg soelaas bieden. Er zal echter nog onderzoek nodig zijn om na te gaan waar die precies moet komen.

Water bij de wijn

Alle stakeholders kunnen nu tot midden januari volgend jaar hun laatste bemerkingen doorgeven, maar tegenvoorstellen kunnen niet meer worden gedaan. Dat zal ook niet nodig zijn, gezien het compromis dat nu op tafel ligt, voortvloeit uit alle input die in het verleden werd verkregen. "Iedereen zal wel een beetje water bij de wijn moeten doen", klinkt het. Tenslotte gaat het eindrapport naar de Vlaamse regering. "Gezien het Westhoekoverleg altijd heeft benadrukt dat de verbinding Ieper-Veurne een belangrijke schakel is in de het globale mobiliteitsverhaal van de Westhoek, is dit platform het best geplaatst om de uitvoering van een N8-akkoord door de Vlaamse overheid verder op te volgen", aldus nog AWV en MOW.