Boze boeren planten bomen bij politici

DURNEZ EN TALPE KRIJGEN ONVERWACHTE 'AANWINST' IN VOORTUINEN

In de voortuin van burgemeester Jan Durnez (links) planten de ABS-leden een boom.
Foto Lisa Bacelle In de voortuin van burgemeester Jan Durnez (links) planten de ABS-leden een boom.
Het Algemeen Boerensyndicaat voerde zaterdagvoormiddag actie in Ieper bij volksvertegenwoordigers Jan Durnez en Emmily Talpe. Tal van landbouwbedrijven zijn bedreigd, omdat ze te dicht bij natuurgebied liggen. Burgemeester Durnez en Talpe kregen zelfs een boom in hun voortuinen geplant.

Alle landbouwbedrijven in Vlaanderen kregen eind 2014 een brief in de bus van het Agentschap Natuur en Bos. Daarin staat te lezen wat hun ammoniakuitstoot inhoudt en welke invloed dit heeft op het groen in hun directe omgeving. De bedrijven werden ingedeeld in een groene, oranje en rode categorie. "In Vlaanderen zijn ruim 150 rode en ruim 1.500 oranje bedrijven. De rode bedrijven moeten normaal volledig stoppen, en de oranje moeten hun productie afbouwen", zegt Eric Boussery, voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van het Algemeen Boerensyndicaat. "Maar de gegevens wijken af van de milieuvergunningen die werden uitgedeeld en leggen een bom onder tal van landbouwbedrijven. Heel wat jonge boeren hebben de afgelopen jaren tal van inspanningen gedaan om in moeilijke omstandigheden hun bedrijven milieuvriendelijker te maken of uit te breiden. En nu krijgen ze dit op hun bord. Voor deze mensen gaat het om hun levenswerk dat ze zouden moeten afgeven. Daar kunnen we ons als Algemeen Boerensyndicaat niet zomaar bij neerleggen." Volgens ABS zullen er in 20 jaar 300 West-Vlaamse landbouwbedrijven verdwijnen die normaal nog een toekomst zouden hebben.

Offeraltaar

Daarom gingen de boeren zaterdagmorgen op pad met hun eisenpakket. Ze brachten eerst een bezoek aan Iepers burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Durnez (CD&V). Hij kreeg een pamflet in handen en de misnoegde boeren plantten vervolgens een boom in de voortuin van de man.


Durnez kon de ludieke actie best waarderen. "Maar de boom blijft sowieso niet staan, hij had immers ook niet genoeg wortels om te kunnen groeien", zegt burgemeester Durnez. "Nu, de landbouwers hebben hun standpunt duidelijk gemaakt en we zullen ons best doen om tot een goede oplossing te komen."


Even later trok het gezelschap verder naar Vlaams volksvertegenwoordigster Emmily Talpe (Open Vld), die ook een gelijkaardige aanwinst kreeg in haar tuin. "Met de boom geven we een boodschap mee dat politici voor natuurdoelstellingen niet bij landbouwers moeten aankloppen", klinkt het bij ABS. "De landbouwsector doet al jaren voldoende inspanningen om de natuur in stand te houden. De nieuwe PAS-wetgeving (Programmatische Aanpak voor Stikstofdeposities, red.) is voor ons dan ook een brug te ver en moet dringend herzien worden. De boeren laten zich niet zomaar naar het groene offeraltaar leiden."


Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Hilde Crevits, eveneens West-Vlamingen, kregen zaterdag overigens een bezoekje van boze boeren.