Bewoners naar rechter tegen doorgaand zwaar verkeer

TONNAGEBEPERKING CENTRUM ZORGT ELDERS VOOR PROBLEMEN

Door de tonnagebeperking in de binnenstad, rijdt nu veel meer zwaar verkeer door de Krommenelststraat in Ieper.
Eric Flamand Door de tonnagebeperking in de binnenstad, rijdt nu veel meer zwaar verkeer door de Krommenelststraat in Ieper.
Een groep bewoners van de Krommenelstraat, de Ruuschaartstraat en de Kemmelseweg in Ieper trekken naar de rechter omdat ze het zwaar verkeer in hun buurt beu zijn. De bewoners vragen al jaren een tonnagebeperking in de buurt. Volgens het stadsbestuur kan dat echter niet.

In 2013 koos de stad Ieper ervoor om het zwaar transport te weren in de binnenstad. "Klopt", aldus schepen van Mobiliteit Dominique Dehaene (CD&V). "Er werd een tonnagebeperking ingesteld in de binnenstad en daarbij is een omleiding voorzien via de Noorderring en de Zuiderring. Je zit natuurlijk met een deeltje plaatselijk verkeer en dat wordt onder meer via de Krommenenelstraat geleid."

Onbegrijpelijk

En dat is precies wat enkele bewoners van de Krommenelstraat, de Ruuschaartstraat en de Kemmelseweg tegen de borst stoot. "Het probleem is dat niet alleen het zwaar verkeer met bestemming Heuvelland, maar ook andere vrachtwagenchauffeurs van het traject gebruik maken om naar de N58 door te steken. Het gaat bijna uitsluitend om doorgaand verkeer. Het aantal zware transporten is buiten alle proporties en passeerde vroeger trouwens niet aan het station. De stad wil het probleem niet erkennen. Meer nog, volgens het mobiliteitsplan en ook het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat nu in voorbereiding is, willen ze dit traject als een soort zuidelijke ringweg gebruiken. Dit is werkelijk onbegrijpelijk."

Stil asfalt

Een veertigtal bewoners richtten een buurtcomité op en dat is van plan om via een milieustakingsvordering (wat burgers toestaat in naam van de gemeente of provincie een procedure op te starten) het Agentschap Wegen en Verkeer aan te klagen. Er werd al een advocaat in de arm genomen.


"Het was de bedoeling om de weg heraan te leggen, zowel met stil asfalt als door een verbreding van de straat", aldus schepen Dehaene. "Op die plaats kunnen we geen tonnagebeperking invoeren omdat dat in strijd is met het mobiliteitsplan. We hadden al een akkoord met Wegen en Verkeer voor de aanpassingswerken, maar door de ingediende bezwaren van het buurtcomité kunnen we niet beginnen en loopt alles vertraging op. Het is al zo moeilijk om van Vlaanderen de middelen vrij te krijgen, wat wel jammer is."


Volgens de buurtbewoners is er echter een eenvoudige oplossing. "De stad wordt in het noorden omringd door primaire wegen die precies voor doorgaand verkeerd aangelegd zijn", klinkt het. "Het doorgaand zwaar transport moet gewoon gedwongen worden om dit traject te volgen."