Beweging Ieper2050 stelt klimaatplan voor: “Tegen 2030 willen we de uitstoot van de industrie met veertig procent doen dalen”

De industrie zorgt voor heel wat CO2-uitstoot.
Henk Deleu De industrie zorgt voor heel wat CO2-uitstoot.
In 2019 werd het project Ieper2050 in het leven geroepen om toe te werken naar een plan voor een klimaatneutraal Ieper. Donderdagavond stelden de initiatiefnemers het sluitstuk van het vele werk voor: het klimaatplan.

Groen Ieper en CD&V sloegen de handen in elkaar om het project Ieper2050 op de rails te krijgen. “Maar we reikten de hand naar iedereen, ook naar andere politieke partijen”, zegt Jordy Sabels (Groen Ieper). De beweging organiseerde een aantal inspraakmomenten en een bevraging bij de bevolking. Uiteindelijk werden zes thema’s geselecteerd. “Het gaat telkens om projecten die op lange termijn moeten bekeken worden en waarbij we over politieke, persoonlijke en bedrijfskundige grenzen heen kijken. Door zo samen te werken, zullen de politieke beslissingen gestroomlijnder verlopen, over de legislaturen heen. Samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken, is de grootste doel van Ieper 2050”, legt Jordy uit. “We hopen dat er naast veel Ieperlingen heel wat bedrijven, landbouwers, belangengroepen en politieke fracties mee willen stappen op deze locomotief richting de toekomst van onze stad en haar deelgemeenten.”

De organisatie werkte een tijdlijn uit met daarop wat er tegen 2050 moet gebeuren.
RV De organisatie werkte een tijdlijn uit met daarop wat er tegen 2050 moet gebeuren.

De zes geselecteerde thema’s zijn: 

Industrie en Energie

“Dit is een belangrijk factor voor het klimaat”, meent Thijs Morlion van CD&V. “Zeventig procent van de CO2-uitstoot wereldwijd is afkomstig van de industrie. In Ieper is dat gelukkig maar 35 procent. Door nog meer in te zetten op windenergie willen we tegen 2030 de uitstoot van de industrie met veertig procent doen dalen. Tien jaar later moeten in Ieper twee klimaatneutrale bedrijventerreinen zijn.”

Mobiliteit

“Op vlak van mobiliteit zetten we vooral in op fietsen. Dat is veel klimaatvriendelijker dan de wagen”, weet Morlion. “We hopen dat de meerderheid goed nadenkt over het mobiliteitsplan. Fietsers moeten graag de straat op komen.”

Water en landbouw

“Meer dan zeventig procent van het Iepers grondgebied is verbonden met landbouw. We vinden het belangrijk dat er een landbouwraad wordt opgericht. Die moet zich buigen over de problemen die landbouwers ervaren en hoe ze zelf zaken kunnen doen, zoals de aanleg van eigen waterbekkens die kunnen gebruikt worden bij grote droogte. Daarvoor moet de wet echter worden aangepast. Tegen 2035 gaan we voor vijftig procent meer zones met groen, zodat er meer CO2 wordt gecapteerd.”

Jordy Sabels (midden) en twee kompanen hebben al eerder bomen geplant, maar willen er nog meer planten.
Eric Flamand Jordy Sabels (midden) en twee kompanen hebben al eerder bomen geplant, maar willen er nog meer planten.

Natuurbeheer

“Om alle uitgestoten CO2 te neutraliseren, moeten er in Ieper honderdduizend bomen staan”, weet Sabels. “We willen er tegen 2050 nog 85.000 aanplanten. We planten ook hagen aan. Belangrijk daarbij zal de aankoop van grond zijn. We moeten zorgen voor een robuuste natuur. Ook moeten we werk maken van het ontharden van oppervlakte, zodat alles weer waterdoorlatend wordt.”

Lokale economie, diensten en evenementen

“Evenementen veroorzaken nogal wat uitstoot”, gaat Sabels verder. “Neem nu bijvoorbeeld het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad. Heel wat artiesten die daaraan deelnemen, nemen het vliegtuig en komen van ver. Dat zorgt natuurlijk voor veel uitstoot. Misschien moeten we nadenken om meer artiesten te programmeren die van minder ver komen.”

Wat kunnen we zelf doen?

“Nog dit jaar gaan we een Klimaatraad in het leven roepen. Daarin gaan honderd Ieperlingen debatteren over een klimaatneutrale stad. Mensen kunnen aanpassingen doen aan hun woning, zodat ze minder verwarming moeten gebruiken. Belangrijk daarbij zijn de lokale subsidies. Ook willen we per legislatuur elk gezin een boom laten planten.”