Andere bomen in Gasthuisbossen

In de Gasthuisbossen in Zillebeke en in buurgemeente Zandvoorde zullen in het voorjaar enkele grote onderhoudswerken plaatsvinden.

Voor het beheersplan wordt een bos met streekeigen bomen en struiken nagestreefd. Daarom worden enkele uitheemse soorten gekapt en krijgen ook andere bomen meer licht en ruimte, zoals afgesproken met het Agentschap Natuur en Bos. In het Zandvoordebos worden de Corsicaanse dennen en de Amerikaanse eiken uitgedund. In het Zwarteleenbos worden vooral in de bosrand Amerikaanse eiken geveld.

Deze zullen vervangen worden door inheemse struiksoorten. De werken kunnen tijdelijk hinder veroorzaken voor wandelaars. Aan hen wordt ook gevraagd om extra voorzichtig te zijn bij een bezoek aan de bossen. (BLI)