36 iPads voor leerlingen die thuis geen computer hebben en flexibele opvang voor ouders die in zorgsector werken: “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen”

De iPads die de school in haar bezit heeft, kunnen nu worden gebruikt door leerlingen die thuis geen computer hebben.
RV De iPads die de school in haar bezit heeft, kunnen nu worden gebruikt door leerlingen die thuis geen computer hebben.
De GO! middenschool Ieper blijft in deze coronacrisis niet bij de pakken zitten. De school heeft 36 iPads ter beschikking gesteld voor leerlingen die thuis geen pc of laptop hebben. 

De GO! Middenschool in Ieper vindt dat uitzonderlijke tijden uitzonderlijke maatregelen vergen. “Zo bieden we een flexibele opvang aan aan ouders die werken in de zorgsector, zodat die mensen zich kunnen focussen op het bestrijden van de crisis of om er te zijn voor de zwakkeren in onze maatschappij”, zegt directeur Ann Dejaegher. “Wie in de opvang verblijft, krijgt ondersteuning van een leerkracht. Bezoekers zijn niet welkom.” Leerlingen die geen computer of laptop thuis hebben, kunnen een van de 36 iPads gebruiken die de school in haar bezit heeft. “Het verwerken van de leerstof gaat gewoon door”, gaat de directeur verder. “Het opvolgen van de taken gebeurt via Smartschool. De klastitularis belt iedere leerling persoonlijk op om uitleg te geven. Zorgleerkrachten bellen vaker als een leerling extra begeleiding nodig heeft. Het verlaagt de drempel omdat mondeling iets uitleggen soms vlotter gaat dan via de digitale weg. Iedereen meekrijgen is de boodschap. Al deze maatregelen bieden ondersteuning in woelige tijden en zorgen voor de nodige structuur bij de leerlingen.”