"Niet nóg eens zo'n schrikbewind"

Zelfs Ieperse collega's steigeren nu directeur weer in de panne opduikt

Thiéry Tachel eist zijn functie als directeur weer op.
rv Thiéry Tachel eist zijn functie als directeur weer op.
Alle 18 administratieve personeelsleden van het volwassenonderwijs Cervo Go in De Panne hebben zich ziek gemeld. Ook in het secretariaat in Ieper zijn ze solidair. De reden? De vroegere directeur Thiéry Tachel verscheen terug op school in De Panne. Hij was daar vier jaar vastbenoemd en eist nu zijn functie weer op. "Die man voerde een schrikbewind."

Een administratief personeelslid getuigt anoniem. "Van 2010 tot 2014 was Thiéry Tachel directeur van Cervo Go Westhoek. Hij kreeg die functie omdat hij de toenmalige directeur via de Raad van State heeft kunnen opzijschuiven omdat die niet over de juiste akte beschikte. Al snel kwam zijn dominante karakter naar boven. Hij begon mensen zo erg te pesten dat sommige in ziekteverlof moesten. De vriendjespolitiek was duidelijk voelbaar. Hij voerde een beleid van schreeuwen, schelden en bedreigen. Hij genoot de volle steun van de toenmalige algemeen directeur, dus daar konden we met onze klachten niet terecht. Ook via de arbeidsgeneesheer lukte het niet, want de eerste stap is overleg met de directie, en dat was onmogelijk. We werden met de grond gelijkgemaakt. Daarna was hij ook nog twee jaar algemeen directeur van de scholengroep Westhoek."

Weer op het toneel

Thiéry Tachel verhuist daarna naar Limburg. "In Hasselt werd hij direct aangesteld als algemeen directeur van de scholengroep Midden-Limburg. Een proefperiode was blijkbaar niet nodig. Uiteindelijk werd de samenwerking stopgezet. Er deden toen geruchten de ronde dat hij zou terugkeren naar De Panne, maar een officiële mededeling kwam er niet. Tot hij maandag plots samen met de algemeen directeur van de scholengroep en de voorzitter van de raad van bestuur in De Panne stond."


"De emoties laaiden bij veel personeelsleden hoog op. Sommige vertrokken helemaal overstuur. Dinsdagmorgen beslisten we unaniem om onder die directeur niet te werken. Ook de collega's in het secretariaat in Ieper zijn solidair. Cursisten kunnen zich online wel nog inschrijven, want zij blijven onze voornaamste zorg. De school is onze broodwinning, dus doen we er alles aan om het nieuwe schooljaar van start te laten gaan, maar niet onder het directeurschap van Tachel. Voorlopig blijven we collectief ziek. De vakbonden overleggen over verdere acties. Hopelijk hoeft het zover niet te komen."


Algemeen directeur van de scholengroep Westhoek Véronique De Merlier heeft alle begrip voor haar personeel. "Maar het protest van de personeelsleden is niet voldoende voor een negatieve evaluatie. De functie van algemeen directeur die Tachel later kreeg, is een mandaat. Als hij daarvoor geschorst wordt, of hij stapt zelf op, dan mag hij terug naar zijn vastbenoemde ambt. In zijn geval directeur van Cervo Go Westhoek met hoofdzetel in De Panne." Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat na een negatieve evaluatie een ontslag van een vastbenoemde wél kan. "Maar aan een evaluatie gaat een tijdrovende functioneringsprocedure vooraf", reageert De Merlier. "Aangezien Tachel pas startte, staan we nog maar aan het begin van deze procedure."

Karaktermoord

Thiéry Tachel reageerde via zijn raadsman Bart Staelens. "Tachel was een directeur met grote ambities en misschien heeft hij een paar heilige huisjes omvergeschopt. Nu wordt een karaktermoord op hem gepleegd. Hij klom nochtans op tot algemeen directeur van de scholengroep, en zo'n functie krijg je echt niet als je niet bekwaam bent. We streven nu naar een sereen overleg met de directie en het schoolbestuur." Alle partijen hopen tot een oplossing te komen tegen de start van het schooljaar komende maandag.