"Bang voor ophoging terrein achter ons"

BEWONERS VREZEN WATEROVERLAST BIJ KOMST NIEUWE WIJK

Enkele bewoners: Ronny Vermeersch, Franky Vermeulen, Francis Ramboer en Catherine Cottigny.
Eric Flamand Enkele bewoners: Ronny Vermeersch, Franky Vermeulen, Francis Ramboer en Catherine Cottigny.
Bewoners van de Pottemstraat in Vlamertinge vrezen dat bij de bouw van een nieuwe wijk hun dorp onder water komt te staan.

Het was de sp.a die op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond de kat de bel aanbond. "In het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zijn voor Vlamertinge twee zones aangeduid waar mogelijk woningen kunnen worden gebouwd", aldus raadslid Philip Bolle (sp.a). "Het gaat om een zone van 1,37 ha achter de Streuvelswijk en een van 4,75 ha gelegen aan de achterzijde van de Pottemstraat. Bewoners van die straat zijn van mening dat de eventuele ontwikkeling van dat gebied voor wateroverlast zal zorgen in hun wijk. Ze hebben zich daarom verenigd in een bewonersplatform."

In 2016 stond het stuk waar de nieuwe wijk moet komen onder water.
Eric Flamand In 2016 stond het stuk waar de nieuwe wijk moet komen onder water.

Hoge Akker II

Francis Rambour, bewoner van de straat, bevestigt dat. "Bij de aanleg van de nieuwe verkaveling Du Parc, die aan de zijkant van het terrein ligt, werd daar de grond opgehoogd. Dat stuk grond lag al in overstromingsgebied. We zijn nu bang dat bij een ophoging van het stuk achter onze straat niet alleen onze wijk, maar heel Vlamertinge te maken zou kunnen krijgen met wateroverlast", klinkt het.


"Trouwens, ooit komt het industriegebied Hoge Akker II er. Het afvalwater van die zone komt in de Vuilebeek terecht. Die beek loopt tussen onze straat en de Du Parcwijk en het water komt daarop in het wachtbekken in de Cerfstraat. Die beek zal dus extra worden belast." De bewoner zegt dat het terrein nu al elke winter onder water komt te staan. Volgens Francis Rambour zou het terrein achter de Steuvelswijk veel minder problemen geven. "Dat stuk grond ligt immers al hoger", klinkt het. De man is er echter van overtuigd dat daar niet zal worden gebouwd. "Een projectontwikkelaar heeft hier al een stuk grond gekocht, de enige toegang tot het terrein. Hij heeft alles al komen opmeten", zegt Rambour. "Die moet dan toch weten dat er iets zal gebeuren? Als het terrein achter onze straat wordt opgehoogd, zitten wij met de gebakken peren."

Verkeersdrukte

De bewoners vrezen tevens dat de nieuwe wijk in hun achtertuin de verkeersdrukte in de straat ferm zou doen toenemen. "We hebben dit dossier zolang mogelijk heel discreet behandeld om mogelijke speculanten af te houden", zegt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Er is al een heel traject achter de rug dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van het GRS waarin zoekzones voor woningen zijn vastgelegd. De aanbestedingsprocedure om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Vlamertinge is lopend. Er zijn nog geen andere beslissende stappen genomen. Wat de aan- en verkoop van gronden betreft, is dit een marktgebeuren waar koper en verkoper elkaar moeten vinden."