Ook Ichtegem wordt op termijn een SAVE-gemeente

Ter illustratie
RV Ter illustratie
De gemeente Ichtegem zal deelnemen aan het project SAVE van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. 

“De deelname aan het project en de ondertekening van het charter houden het engagement in om een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers beter te beschermen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar kinderen en jongeren", zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “We zullen een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere doelstellingen van het charter. Onze gemeente zet zich al langer in voor verkeersveiligheid, daar past de aansluiting bij SAVE dan ook goed bij.” Een van de actiepunten is de herziening van het mobiliteitsplan, wat ook vermeld is in het meerjarenplan van de coalitie WIT en Liberaal 2018. “Met het gemeentepersoneel hebben al mooie sommen geld ingezameld voor SAVE, onder meer door met de fiets naar de gemeenteraad te komen”, haalt Bekaert nog eens aan.

In onze regio was Oudeburg vorig jaar nog de 113de ondertekenaar van het SAVE-charter. Ook Kortemark en Gistel engageren zich om aan te sluiten. SAVE staat voluit voor ‘samen actief voor veilig verkeer’.