Gemeente ontplooit PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk

Het gemeentebestuur ontvouwt een PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk. Het netwerk bestaat uit vrijwilligers die opgeroepen worden als er zich in de gemeente een ramp voordoet, waarbij ook niet-gewonde slachtoffers geëvacueerd en opgevangen moeten worden. "Een gemeentelijk PSH-netwerk kan hulpverlening snel opstarten", zegt burgemeester Bonny. "Het netwerk bestaat uit hulpverleners, logistiekers en coördinatoren. Zij zorgen in het onthaalcentrum voor de psychosociale opvang, zodat geëvacueerden op adem kunnen komen." (TVA)