Dit verdienden de Ichtegemse politici in 2018

ter illustratie
Benny Proot ter illustratie
Het Rekenhof heeft op haar website en in het Staatsblad een lijst gepubliceerd met een overzicht van de mandaten en de verdiensten van de politici in ons land. Let wel: het gaat om het jaar 2018. In Ichtegem zijn er heel wat verschuivingen geweest na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toch zetten we de meest opvallende brutocijfers even op een rijtje.

Huidig burgemeester Jan Bekaert (WIT) was in de vorige legislatuur schepen en mocht daarom 10.000 tot 50.000 euro bruto noteren. In totaal liet Bekaert vijf mandaten noteren, waaronder drie professionele functies als bijvoorbeeld zaakvoerder. Schepen Willy Hosten, ook WIT, was in de vorige legislatuur OCMW-voorzitter en mocht net als Bekaert tussen de 10.000 en 50.000 euro bruto ontvangen. Dat is meteen ook zijn enige bezoldigde mandaat. Zijn voorzitterschap bij de Gezinsbond is bijvoorbeeld onbezoldigd. Hetzelfde voor Celesta Muylle (WIT), die enkel voor haar ambt als schepen vergoed wordt. Haar bestuursfuncties bij Westtoer, Polderrand, Regionaal Landschap Houtland en scholengroep G8 zijn onbezoldigd. Voormalig burgemeester Karl Bonny (CD&V), nu oppositielid, telde in 2018 zes mandaten waaronder dat van advocaat. Voor zijn ambt als burgemeester ontving Bonny tussen de 10.000 tot 50.000 euro bruto, als bestuurslid bij Infrax West 2.522,22 euro bruto en als lid van het overlegcomité bij de cvba Infrax tussen de 1 en 5.000 euro bruto. 

Nogmaals: de brutocijfers beslaan het jaar 2018. Daarom zijn het aantal mandaten van bijvoorbeeld huidig schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) beperkt. Alleen zijn functie als gemeenteraadslid (tussen de 1 en 5.000 euro bruto), politieraadslid (ook tussen de 1 en 5.000 euro bruto) en job als kabinetschef binnen de Vlaamse regering worden geteld. Om dezelfde reden ontbreken ook Frederiek Vermeulen (CD&V) en schepen Magali Segers (Liberaal 2018) en Tina Ledaine (Liberaal 2018). Ten laatste op 15 februari 2021 worden de lijsten gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend in 2019. Op de exacte cijfers van het huidige college van burgemeester en schepenen is het dus nog even wachten.