N-VA Huldenberg pleit voor invoering van European Disability Card

De European Disability Card (EDC).
rv De European Disability Card (EDC).
Op de gemeenteraad van donderdag 28 november lanceerde de Huldenbergse N-VA-fractie haar voorstel om de European Disability Card te erkennen en te promoten. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Begin 2017 werd in België de European Disability Card ontwikkeld en ingevoerd, dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen, die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. De kaart werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap en verenigingen die hen vertegenwoordigen, en ligt geheel in lijn met het initiatief van de Europese Commissie, die de lancering van de kaart mee financierde”, zeggen Kathleen Carlier en Nele De Martelaere.

“Het gebruik van de EDC biedt onze burgers met een beperking verschillende voordelen. Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, slechthorenden of personen met autisme. Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking. Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in zeven andere Europese landen. (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië & Slovenië). De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om voordelen toe te kennen aan personen met een beperking”, vertellen Carlier en De Martelaere.

Inclusiever beleid

“De gemeente Huldenberg en het OCMW Huldenberg laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card, draagt bij tot een inclusiever beleid. Zo reikt de gemeente de hand naar personen met een beperking en bevordert de toegankelijkheid tot de Huldenbergse sport-, cultuur- en vrijetijdsbesteding. Op vraag van de Huldenbergse N-VA fractie erkent de gemeente Huldenberg en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn deze kaart en sluit zich dus aan bij het initiatief van de European Disability Card. Deze kaart wordt geïntegreerd in het breder zorgplan”, aldus nog Carlier en De Martelaere.

Wie met een handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid of de VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap), kan bij deze instellingen een aanvraag indienen om de kaart te bekomen. Personen die een aanvraag indienen, maar nog niet erkend zijn door deze instanties, zullen duidelijk worden doorverwezen naar de juiste administratie.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.