Maandelijkse inzameling roze zakken

Inwoners van Huldenberg kunnen hun roze zak met zachte plastics voortaan elke laatste zaterdag van de maand gratis afleveren op het Gemeenteplein. Een medewerker van EcoWerf neemt de roze zakken er tussen 9 en 12 uur in ontvangst en gaat na of de inhoud correct gesorteerd is.


De eerstvolgende inzamelingen vinden plaats op zaterdagen 25 februari, 25 maart en 29 april. "De inzameling komt er op vraag van de gemeente zelf", aldus schepen Nicole Van Weddingen (Open Vld). "Aangezien Huldenberg niet over een eigen containerpark beschikt, organiseert EcoWerf op het Gemeenteplein ook een pop-up containerpark en dit elke laatste zaterdag van de maanden mei tot en met oktober." EcoWerf voerde de roze zak begin vorige zomer in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke plastics die niet in de pmd-zak mogen. Ook kleine harde plastics mogen in de roze zak. Voor meer informatie kan je terecht bij de Milieudienst via 02/686.61.56 of mailen naar milieudienst@huldenberg.be. (KHK)