Maand van de brandpreventie

Als rookmeldergemeente biedt Huldenberg in samenwerking met de Stichting Brandwonden kwalitatieve rookmelders aan tegen de gereduceerde prijs van zestien euro. Huldenberg zet deze maand volop in op brandveiligheid. Naast de verkoop van de rookmelders zijn er twee infomomenten op 20 november, tijdens de namiddag en avond. Dan wordt er stilgestaan bij een aantal goede gewoonten die onveilige situaties kunnen vermijden. Ook de jongsten maken op speelse wijze kennis met brandveiligheid, op 15 november in de bibliotheek in de Donkerstraat in Neerijse.


De verkooppunten van rookmelders zijn het onthaalloket van de gemeente Huldenberg, LDC 't Pijlijser, de bibliotheek, Bakkerij Lanaux in Ottenburg, Apotheek Matthijs in Ottenburg, de Megazine in Sint-Agatha-Rode, Bakkerij De Coster in Neerijse, Apotheek Biopharm in Neerijse, Apotheek Rosseel in Neerijse, buurtwinkel GunSchoonheydt, Bakkerij D'Yse, Bakkerij Royal en tenslotte apotheek Hoevenaeghel in Huldenberg. (SVDL)