Wat groen is, moet groen blijven

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HOVE

In juni ging het landschapspark Frijthof officieel open. Onder meer Hove Beweegt pleit ervoor om groene buitenzones te vrijwaren.
Benoit De Freine In juni ging het landschapspark Frijthof officieel open. Onder meer Hove Beweegt pleit ervoor om groene buitenzones te vrijwaren.
Door bovenlokale beslissingen is het groene Hove voor vijftig procent mee ingedeeld in het grootstedelijk gebied Antwerpen waardoor er een ontwikkelingsdruk is op de huidige lage bouwdichtheid. Hoe kan de volgende legislatuur de leefbaarheid en woonkwaliteit van de Hovenaar verzekeren?

"Het is vijf voor twaalf in Hove om de resterende ruimte die nog bestaat, te beschermen", klinkt het streng bij lijsttrekker Filip Craen van Hove Beweegt. "Wij willen nu een betonstop realiseren zonder in te boeten aan woonkwaliteit. De gebieden aan de J. Coveliersstraat en de Lege Veldkantlaan mogen niet zomaar aan projectontwikkelaars verkocht worden om daar zoveel mogelijk munt uit te slaan. De groene buitenzones van onze gemeente moeten vrij blijven. Meer woningen moet via inbreiding in de dorpskern en niet aan de rand. Bij nieuwe verkavelingsprojecten moeten alle partijen, in de eerste plaats de buren, vanaf de eerste fase betrokken zijn."


"Door het grootstedelijk gebied moeten nieuwe verkavelingen minstens 25 wooneenheden per hectare hebben", legt lijsttrekker Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) uit. "Het huidig bestuur verschuilt zich daarachter maar laat intussen wel project De Vaerens optrekken met bijna vijftig wooneenheden per hectare. Na jarenlang stilzitten van het schepencollege is de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zelfs in opstand gekomen om het zogenoemde Vlekkenplan op te stellen. Dat plan moet naar een masterplan omgezet worden om te kunnen zien welke bouwprojecten waar precies nodig zijn."


"Het is belangrijk dat we in de volgende bestuursperiode verder werken met dat Vlekkenplan", bevestigt lijsttrekker Goedele Breyne voor pH7-Positief Hove. "Duurzamer bouwen betekent kleiner wonen in de dorpskern, dicht bij winkels en openbaar vervoer. De grootste uitdaging is het groene karakter van Hove behouden maar ook duurzamer kunnen wonen."


De bestaande open ruimtes beschermen op basis van het Vlekkenplan is ook wat burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) belooft: "Volgens provinciale cijfers is de bebouwing in Hove zelfs verminderd deze legislatuur. Wel zijn de wooneenheden gestegen", benadrukt de burgemeester. (BSB)