Kritiek op schoolstraat: "Gegijzeld in eigen straat"

Deze bewoners zijn niet blij met de schoolstraat.
Foto De Freine Deze bewoners zijn niet blij met de schoolstraat.

Bewoners van de Onderwijsstraat aan de Albrecht Rodenbachschool in Hove maken zich zorgen dat hun straat sinds enkele weken als schoolstraat is ingericht. Op schooldagen is de straat in de ochtend en in namiddag telkens drie kwartier met nadarhekken afgesloten voor autoverkeer. "Ik word van mijn vrijheid beroofd", zucht buurtbewoner Ingeborg De Grauwe, die door een fysieke beperking in een rolstoel door het leven gaat. "De afstand vanaf de nadarhekken tot mijn voordeur is te groot voor mij om alleen af te leggen. Ik moet absoluut met mijn wagen tot aan de deur kunnen rijden. De afgesloten uren vermijden, kan ik niet. Mijn vaste dokterafspraken zijn altijd in de namiddag en die kunnen niet verplaatst worden. Het gaat trouwens niet enkel om mezelf, verschillende buurtbewoners voelen zich ook gegijzeld in hun eigen straat. Wij eisen een bewonerskaart zodat wij onze eigen straat kunnen inrijden wanneer we dat willen."


Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) erkent dat er tegenstand is tegen de schoolstraat. "Maar het gaat slechts om enkelingen", benadrukt hij. "De directie, het oudercomité, vele ouders en zelfs buurtbewoners zijn voor de schoolstraat. Het voorgestelde systeem met de bewonerskaart is te omslachtig en niet waterdicht. Mogelijk kunnen we in de toekomst wel personen met een gewettigde invalidekaart gedogen. Bovendien bevindt de schoolstraat zich slechts in een testfase. Zeer binnenkort volgt een infovergadering om die testfase te evalueren en om voor alle partijen tot de beste oplossing te komen." (BSB)