Eén politiereglement voor hele zone HEKLA

Het gemeentebestuur van Edegem keurde het uniform politiereglement voor de politiezone HEKLA deze week principieel goed. Als de andere gemeentebesturen van de zone - Hove, Kontich, Lint en Aartselaar - zich ook positief uitspreken kan de laatste stap richting een definitieve tekst voor een uniform politiereglement gezet worden. "Dat is goed voor zowel de politie als de GAS-ambtenaren", verduidelijkt Koen Metsu (N-VA), burgemeester van Edegem. "Op die manier moeten zij zich niet meer afvragen wat er nu precies op het grondgebied van Edegem wel of niet mag en hoe dat anders is in bijvoorbeeld Kontich of Lint." Er zijn wel nog enkele aanpassingen mogelijk na de principiële goedkeuring van elke gemeente. "Zo kregen we de vraag van de Koninklijke Volkstuinen om het stelen van groenten terug strafbaar te maken en wil de jeugdraad dat het geluid van spelende kinderen niet meer als geluidsoverlast aangezien wordt", gaat Metsu verder. "We willen ook een maximumleeftijd van 15 jaar voor het betreden van speeltuigen." (BSB)