"Wat gebeurde er met onze dochter?"

OUDERS GEHANDICAPT MEISJE EISEN ANTWOORDEN VAN MPI EN SCHOOL

In 2012 liep de toen 8-jarige B., een gehandicapt meisje, een zware schedelbasisfractuur op tijdens haar verblijf in MPI Maria Ter Engelen.
Jelle Houwen In 2012 liep de toen 8-jarige B., een gehandicapt meisje, een zware schedelbasisfractuur op tijdens haar verblijf in MPI Maria Ter Engelen.
Een ouderpaar uit Oostende eist via de rechter antwoorden van het MPI Zorgcentrum Maria ter Engelen en school Heuvelzicht. Hun dochter B. liep op 23 april 2012 een schedelbasisfractuur op toen ze in het MPI verbleef. Na vier jaar onderzoek kon echter niet aangetoond worden wat er gebeurd is. "Wij zoeken geen schuldigen, wij willen enkel weten wat er gebeurde met onze dochter. Dit overkomt je niet zomaar", spraken de emotionele ouders gisteren.

De feiten gaan terug tot 23 april 2012. De toen 8-jarige B., een zwaar gehandicapt meisje, verbleef toen al lange tijd in het MPI en school Heuvelzicht, beide in de Dorpsstraat in Klerken. De dag nadien werd B. bij hoogdringendheid opgenomen in het Jan Ypermanziekenhuis waar een zware schedelbasisfractuur werd vastgesteld. Eerder werd er in het MPI geen actie ondernomen. Het leven van B. hing aan een zijden draadje, maar ze sloeg zich erdoor. Het parket startte een onderzoek op, maar seponeerde de zaak na 4 jaar. Er werden tal van personeelsleden verhoord, maar de oorzaak van de fractuur werd niet gevonden en er kon ook geen schuldige aangewezen worden. De ouders pikten die uitleg niet en daagden het MPI op eigen houtje voor de rechter.

Amper onderzoek

"Wij staan hier als bezorgde ouders die niks dan liefde voelen voor hun dochter", vertelden L.M. en haar man geëmotioneerd. "De reden dat wij hier staan is omdat we nog steeds antwoorden zoeken. Wij zoeken geen schuldigen en veroordelen niemand. Het is ons ook niet om geld te doen, we vragen een symbolische euro. Maar er is íets gebeurd met onze dochter. Dat staat vast: een zwaar schedeltrauma loop je niet zomaar op. Bovendien zit B. in een rolstoel, vastgemaakt met riemen: daar val je ook niet uit. We vermoedden dat er iets foutgelopen is toen ze uit het aromabad kwam. De olie op haar huid maakt het glad. Maar niemand schijnt van iets te weten in het MPI. En de deskundige die zogezegd vier jaar lang onderzoek deed naar de feiten heeft amper iets gedaan. Het duurde maar een week. Weet je wat hij antwoordde toen we hem zelf opbelden om te polsen naar zijn verslag? 'Ik word niet betaald door justitie en dus doe ik niks meer.' Wij vragen dat hij alsnog opgeroepen wordt om te getuigen over zijn bevindingen." De dokter-deskundige in kwestie werkt intussen niet meer in opdracht van het gerecht in Veurne. De advocaten van het MPI vragen nog steeds de vrijspraak. "Alle begrip voor het menselijk leed, maar men slaagt er niet om de vinger op de wonde te leggen. Ze dagvaarden zowel het MPI als de school maar dat kan niet: als er al iets zou gebeurd zijn, kan dat nooit op een verschillend tijdstip op twee plaatsen zijn. Er is na grondig onderzoek geen fout gevonden, en dus vragen we de vrijspraak." De ouders van B. reageren teleurgesteld. "Wij voelen ons in de steek gelaten door justitie. B. kan niet spreken, dus nemen wij het voor haar op", besluiten ze. Vonnis op 12 januari.