Zeilclub riskeert 60.000 euro boete voor vervuiling De Plas

VVW KELCHTEREN STROOIT 4.000 KILO ZOUT OM WATERPEST TE BESTRIJDEN

De voorzitter van de zeilclub aan De Plas. Ook de toxische stof Terbutryne (inzet) werd aangetroffen in het water, maar de dader werd niet gevonden.
Lenaers De voorzitter van de zeilclub aan De Plas. Ook de toxische stof Terbutryne (inzet) werd aangetroffen in het water, maar de dader werd niet gevonden.
Zeilclub VVW Kelchteren staat terecht omdat ze 4.000 kilo zout in De Plas in Kelchterhoef gooide. Hiermee wou de club de waterpest bestrijden. Het parket vraagt om de zeilclub een boete van 60.000 euro op te leggen en de voorzitter 6.000 euro. "Hier wordt niet met spek geschoten, maar met hele varkens", reageert de verdediging razend.

Waterpest bestaat uit snel groeiende zoetwaterplanten die op het wateroppervlak drijven. Dat is erg hinderlijk voor zwemmers en surfers. Ook zeilboten kunnen er in verstrikt raken. Op de bestuursvergadering van de zeilclub werd daarom de aankoop van strooizout besproken. "In 2014 kwamen er verschillende meldingen binnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat er een serieuze hoeveelheid strooizout in het water zat. Een natuurfotograaf die er voorbij wandelde, maakte beelden van de feiten. Zo kwam het onderzoek op gang", stelde de advocate van het Vlaamse Gewest, dat zich net als de gemeente burgerlijke partij stelde.


De zeilclub en de voorzitter worden enkel vervolgd voor het strooien van zout, maar later dat jaar werden er ook een aantal kankerverwekkende pesticiden in het water aangetroffen. Ook die helpen tegen waterpest. "Het is bijzonder laakbaar dat zo'n stof in de zomer in een vijver wordt gegooid waar kinderen en jongeren komen spelen", opperde de advocate streng. Het zou gaan om 25 kilogram van de toxische stof terbutryne, maar de dader werd nooit gevat, dus staat de zeilclub daarvoor niet terecht. Het Vlaams Gewest vraagt wel dat zij de kosten van de analyses betalen, goed voor in totaal 15.000 euro. De gemeente deed daar nog twee keer één symbolische euro wegens schade en milieuschade bovenop.


De procureur sprak van 4.000 kilo strooizout en vroeg zich af of dat wel nodig was. "ANB wilde via een maaiboot de waterpest bestrijden", gaf hij aan. "De opdrachtgever en uitvoerder hield zich eerst van den domme, maar na confrontatie met de bewijzen, gaf hij toch toe. De feiten zijn bewezen en ik vorder voor hem nog een boete van 6.000 euro."


"Hier wordt niet met spek geschoten, maar met hele varkens", reageerde Eric Wouters, de advocaat van de zeilclub en de voorzitter razend.

Repro Gielkens

Factuur

"Dat enkel de voorzitter vervolgd wordt, is niet correct, want het gaat om een collegiaal bestuur en iedereen is dus collegiaal verantwoordelijk. Ook vind ik dat men overdrijft. De factuur van het zout zegt dat het om 2.400 kilo gaat. Voorts vraag ik me af waarom de gemeente, noch ANB ooit enige stappen heeft ondernomen om de sportactiviteiten op het water te stoppen als het dan toch zware schade zou kunnen veroorzaken. ANB kwam pas met de maaiboot op de proppen nadat ze eerst had gezegd dat ze niets konden doen. Men had geen zout mogen strooien, dat geef ik toe en het zal niet meer gebeuren, maar dit is overdreven. Ik wil een milde toepassing van de strafwet."


Het vonnis volgt op 27 februari.