Wie klopt eindelijk met vuist op tafel?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HOUTHALEN-HELCHTEREN

De N74. Komt er een omleidingsweg of een tunnel?.
Foto TVG De N74. Komt er een omleidingsweg of een tunnel?.
De tunnel of de omleidingsweg? Dat blijft de eeuwige vraag voor veel inwoners in de gemeente. In het recente idee van professor Willy Miermans is er sprake om een honderdtal huizen te onteigenen langs de Grote Baan om zo de weg te verbreden. Wie heeft de oplossing en durft bij Vlaanderen met de vuist op tafel kloppen?

Oppositiepartij BUUR wil een trein- of tramverbinding mét opstapplaats in onze gemeente net zoals in Zonhoven, die Noord met Midden-Limburg verbindt. "Daarbij horen verbeterde fietswegen geschikt voor e-bikes en met een veilige oversteek in Helchteren", zegt Stijn Van Dingenen. "Het openbaar busvervoer - en snelbussen gericht op werknemersvervoer - moet omhoog gekrikt tussen Noord- en Midden-Limburg. De oplossingen die we steunen, zitten vervat in het gemeentelijk Noord-Zuidcharter: of een omleidingsweg met gegarandeerde tunnels onder Lillo en De Standaard óf een doortocht met tunnels op de huidige bedding van de Grote Baan. We houden ons aan die consensus, al pleiten wij al jaren vanuit ruimtelijk oogpunt voor het doortochtscenario met tunnels. Dit scenario biedt de kans om naar een totale ruimtelijke vernieuwing te gaan in onze gemeente. Kijk hoe de bebouwing langs de Grote Baan er vandaag bijligt. Maak met het tunnelscenario ineens schoon schip, creëer een nieuwe omgeving en geef Houthalen-Helchteren daardoor eindelijk eens een nette, doordachte en moderne ruimtelijke identiteit. In die optiek zien wij de Noord-Zuid met het tunnelscenario dus eigenlijk als een heel grote opportuniteit."

Maastricht

Ook PVDA sluit zich aan bij het tunnel-idee. "Geen open gegraven tunnel, maar een geboorde", zegt Ayse Yigit. "Met de techniek van vandaag kan dit met beperkte overlast voor het verkeer. Kijk maar naar Maastricht waar een tunnel door de stad werd gerealiseerd zonder al te veel commotie. Als de plaatselijke handelaars door de werken verlies zouden lijden, dan moet dit gecompenseerd worden. Een omleiding is onmogelijk, zo blijkt. De raad van State fluit dit scenario telkens terug omwille van de milieuwetgeving. Begraaf deze piste dus en kies resoluut voor de boring van een doortocht. Dit zou een einde maken aan de huidige doorsnijding van het handelscentrum.

Stop met discussie

De gloednieuwe partij U en Wij van Peter Timmermans en Ludo Vanoppen wil niets meer weten van de discussie. "De Vlaamse overheid heeft al tal van plannen gemaakt, en die telkens weer afgevoerd", zegt Timmermans. "Wij willen met een lokale partij laten zien dat we hier goed overeen kunnen komen. Welk standpunt we dan precies gaan innemen? Een tunnel of een omleiding? Heel eenvoudig: geen van beiden. Het is ook de bevoegdheid van de Vlaamse overheid om een oplossing uit te werken, want het is tenslotte hun weg. We vragen vooral dàt er een oplossing komt voor Houthalen-Helchteren. En dan gaan we er samen over waken dat die oplossing ook goed is voor alle kernen in Houthalen. Of dat nu finaal een tunnel of een omleiding is, dat maakt niet meer uit. Zolang het maar voor heel de gemeente beter is."


Huidig burgemeester Alain Yzermans verwijst ook naar de grote verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. "Wij ondertekenden het NZ - Charter waarin alle partijen in de gemeente op één lijn staan. Wij willen een duurzame, dringende en definitieve oplossing voor de leefbaarheid en de opwaardering van onze dorpskernen." (MMM)