Francis Paulussen leidt busfederatie

Foto WJL

François Reynders (De Valk) heeft afscheid genomen van de Samenwerkende Autobus- en Autocar uitbaters Limburg (S.A.A.L). Reynders was 50 jaar bestuurslid en ook voorzitter van de Limburgse Beroepsvereniging. Hij wordt nu ere-voorzitter en blijft via het Sociaal Fonds nauw betrokken bij de sector. Hij wordt opgevolgd door Francis Paulusen (Jacobs Transport). Die zal met de nieuwe bestuursploeg de drie bussectoren begeleiden binnen de nationale federatie: de lijndiensten, de school- en het personeelsvervoer en de autocarwereld.


S.A.A.L vertegenwoordigt 32 Limburgse autobus- en autocarbedrijven, samen goed voor 700 autobussen en 1.200 werkplaatsen. S.A.A.L. behartigt de belangen van de sector en versterkt zijn netwerk en werking via allerlei activiteiten.


(WJL)